פעילות בבית התנועה תקופת הבחירות
נייד: 050-7677913, פקס: 03-6951195, dover@tkz.co.il

פעילות בבית התנועה תקופת הבחירות

משה תרשיש, מבקר התנועה הקיבוצית - 25.11.2008

 

                                                                                                      25/11/2008

עבור

מרדכי הר-אבן

נעמי - מנהלת "מרכז ליאונרדו"

בית התנועה הקיבוצית

 

לנעמי ומרדכי שלום,

 

הנדון: פעילות בבית התנועה תקופת הבחירות

 

אנו נמצאים בעיצומה של תקופת בחירות. למיטב ידעתי, מתקיימים בין כותלי בית התנועה אירועים שקשורים לפעילויות של מפלגות שונות.

 

אנו מצווים לנהוג בזהירות, בשימוש בנכסים שלנו לטובת מפלגה זו או אחרת.

שימוש בנכסים פירושו: חדרי ישיבות, "אולם ליאונרדו", בציוד (ציוד הגברה, ציוד מחשב וכו') או כל נכס אחר.

 

לפיכך, על כל פנייה של כל גוף מפלגתי, ללא יוצא מן הכלל, יש לנהוג לפי הכללים הבאים:

1.      קבלת הזמנה בכתב על נייר לוגו של המפלגה הפונה.

2.      הוצאת חשבונית וקביעת מועד תשלום.

3.      משלוח קבלה לאחר התשלום.

 

יש להקפיד בקבלת ההזמנה כך שתישא חתימתם של מורשי החתימה בכל ארגון וארגון. אין לקבל שום הזמנה שהיא שאינה עונה על האמור בסעיף זה.

 

לידיעתכם -  מבקר המדינה, בתוקף תפקידו, עשוי לבדוק תאגידים שונים והקשר שלהם למפלגות.

 

בברכה

משה תרשיש

מבקר התנועה הקיבוצית

 

העתקים:

·         מזכירי התנועה.

·         יו"ר ועדת ביקורת

·         הנה"ח - אלונה

 

סרטוני קיבוצים
סיפורי קיבוצים
עיתונות קיבוצית
חדש
מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים