הודעה לקיבוצים: בחירת מזכיר לתנועה הקיבוצית
נייד: 050-7677913, פקס: 03-6951195, dover@tkz.co.il

הודעה לקיבוצים: בחירת מזכיר לתנועה הקיבוצית

עדנה סולודר, יו"ר ועדת הבחירות המרכזית בתנועה הקיבוצית - 18.11.2008

18.11.08

 

לכב'

המזכיר/מנהל הקהילה/עורך העלון

קיבוץ ...................

 

בחירת מזכיר לתנועה הקיבוצית

הודעה לקיבוצים

 

עפ"י הנהלים שאושרו במועצת התנועה הקיבוצית באפעל (4/2008) בתאריך 11/9/2008, נקבעו שורה של כללים לבחירת המזכיר הכללי של התנועה הקיבוצית (מזכיר יחיד). בין היתר נקבע כי הצעות מועמדים לתפקיד (לרבות אישור בכתב של קיבוצם וחתימות תמיכה במועמד/ים) יש להעביר אל יו"ר "ועדת הבחירות המרכזית" לא יאוחר מה-12 נובמבר 2008.

 

נכון למועד הנ"ל,  הוגשה מועמדות אחת בלבד, זו של זאב (ולוולה) שור, המזכיר המכהן של התנועה הקיבוצית. להגשת המועמדות צורפו המסמכים הבאים, כנדרש:

א. אישור קיבוץ עין גב להצגת מועמדותו של הנ"ל;

ב. טופסי תמיכה של חברים בקיבוצים, מעבר למספר הנדרש (250 חתימות).

 

על פי הנהלים שאושרו (ראה לעיל), מזכיר תנועה מכהן רשאי להעמיד עצמו לבחירה, לתקופת קדנציה נוספת אחת (סה"כ – 8 שנים).  מאחר והמועמד הנ"ל הוא "מועמד יחיד בהמשך קדנציה", לא יתקיים הליך של בחירות בקיבוצים והבחירה תתקיים, במעמד חגיגי, במועצת התנועה, במועד הסמוך ביותר ליום שנקבע מלכתחילה כיום הבחירות (10 פברואר 2009).

 

לידיעתכם.

 

בברכה,

עדנה סולודר

יו"ר ועדת הבחירות המרכזית בתנועה הקיבוצית

 

העתק:

חברי ועדת הבחירות המרכזית

 

סרטוני קיבוצים
סיפורי קיבוצים
עיתונות קיבוצית
חדש
מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים