ביקורת בונה - פורום הביקורת של התנועה
נייד: 050-7677913, פקס: 03-6951195, dover@tkz.co.il

ביקורת בונה

אביב לשם, דובר התנועה הקיבוצית - 18.11.2008

 

 

משה תרשיש

"פורום הביקורת של התנועה" מורכב ממבקר התנועה ועמיתיו בקיבוצים שונים. אלה התכנסו לפגישתם החודשית בבית התנועה בתל אביב.

בין מטרות הפורום להפגיש בין העוסקים בביקורת הפנימית בקיבוץ לבין מומחים בנושאים הקשורים לביקורת הפנימית בקיבוץ. בעבר הפורום היה על טהרת מבקרי הפנים, אך כיום הצטרפו אליו יושבי ראש ועדות ביקורת מקיבוצים.

 

הפגישה האחרונה הוקדשה לשני נושאים: הראשון- דו"ח ביקורת  שנעשה באחד הקיבוצים על "תהליך קבלת החלטות בקיבוץ, ומימושן". את הדוח הציג רו"ח יפתח אלון (עין שמר), מבקר פנימי במשרד רו"ח הולצמן רוזנבלום.

 

הנושא השני היה "הבקרה הכספית בקיבוץ": רו"ח רות רכס מ"ברית פיקוח" סקרה את נושא הבקרות בקיבוץ בכלל, ואת הבקרות הכספיות בפרט, את הנהלים שקיימים או שלא קיימים ומה הדרכים ליצור בקרות בנושאים שונים בקיבוץ.

 

בשיחה שהתפתחה לאחר סקירת המרצים העלו המשתתפים את חשיבות הביקורת על תהליך קבלת ההחלטות ומימושן תוך הקפדה על נהלים של  רישום פרוטוקולים,קוורום חוקי להשתתפות בישיבות, ביצוע ההחלטות ועוד. באשר לבקרה כספית הייתה תמימות דעים על חשיבותה של בקרה ונהלים בכל ארגון בקיבוץ, משום שאין זה מתפקידו של המבקר לכתוב את הנהלים אלה לבקרן, ובאין בקרות ונהלים עבודת הביקורת נפגמת.

 

הפגישה הבאה של הפורום תוקדש לנושאים מרכזים שעלו בפגישה, ביניהם: תפקידו של המבקר הפנימי  בקיבוץ כנציב תלונת ציבור, והשתתפות חבר או יו"ר ועדת ביקורת כמשקיף בישיבות של הנהלת הקיבוץ.

 

בפורום מסר מבקר התנועה הקיבוצית, משה תרשיש (יפעת) דיווח על תכנית עבודת הארגון לשנת 2009 כפי שאושרה לאחרונה על ידי ועדת הביקורת של התנועה. תרשיש הוסיף כי לאור הצלחת סמינר יו"ר ועדות ביקורת בקיבוצים, יפתח במהלך חודש ינואר מחזור שני. הסמינר יתקיים באפעל בשיתוף ה"מכון לייעוץ ארגוני" ומבקר התנועה. פרטים ושאלות אפשר להפנות למבקר התנועה במייל bikoret@tkz.co.il

 

סרטוני קיבוצים
סיפורי קיבוצים
עיתונות קיבוצית
חדש
מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים