קונטרה למנהל - קורס חדש - מתכננים במגזר הכפרי, ייפתח בחודש הבא בטכניון בחיפה
נייד: 050-7677913, פקס: 03-6951195, dover@tkz.co.il

קונטרה למנהל

אביב לשם, דובר התנועה הקיבוצית - 11.11.2008

 

קורס חדש - מתכננים במגזר הכפרי. ייפתח בחודש הבא בטכניון בחיפה

 

מטרת הקורס להקנות ידע ממוקד למתכננים ואדריכלים ואחרים העוסקים בתכנון של המרחב הכפרי. מהניסיון בשטח מתברר שיש תוכניות רבות שאינן לוקחות בחשבון סוגיות מיוחדות למגזר הכפרי כמו: משבצת, נחלות, חלקות א', מבט אזורי, פיתוח כלכלי, שטחי ציבור ובוודאי שאינן מטפלות בשיתוף הציבור המקומי בהליכי קבלת ההחלטות. הקורס יאפשר לעוסקים בתחום ההתיישבות הכפרית להכיר נקודות נוספות המשפיעות על תכנונו של המרחב.

 

הגופים המשתתפים בוועדת ההיגוי הם משרד החקלאות ופיתוח הכפר, המפעם, החטיבה להתיישבות, משרד הרווחה, משרד השיכון והבינוי, משרד התיירות, משרד הפנים, האיחוד החקלאי, התנועה הקיבוצית, מרכז המועצות האזוריות, איגוד המתכננים.

 

הקורס יתקיים במסגרת ''המרכז לחקר העיר והאזור'', במסלול לתכנון ערים, בפקולטה לארכיטקטורה בטכניון. הקורס ייערך ברובו הגדול בטכניון כאשר מקצת הימים ייערכו במקומות אחרים כמו משרד החקלאות, ויום אחד יוקדש לסיור מקצועי.

 

משך הקורס: שני סמסטרים, 80 שעות אקדמיות בכל סמסטר. הקורס יכלול עשרים מפגשים בני 8 שעות כל אחד. הנושאים העיקריים שייכללו בתכנית הלימוד - היבטי תכנון, תיירות חקלאית, תיירות כפרית, שימור אתרים בכפר, החלטות ממשלה והשלכותיהן על הפעילות, החלטות חקלאיות במגזר הכפרי, שינוי ייעודי למבנים קיימים, חוקים ותקנות, היבטים חברתיים קהילתיים וארגוניים בתכנון הכפר, שימור קרקע, ניקוז מי נגר, בנייה, משמרת מים, קרקע משערית, תחנות דלק, פסולת מוצקה, שפכים, טיהור מים, רישוי עסקים ואגרו אקולוגיה, והיבטי התפתחות היסטורית של כל אחת מצורות ההתיישבות הכפרית.

 

המעוניינים מוזמנים להתקשר בהקדם לטלפון: 054-5216188.

 

סרטוני קיבוצים
סיפורי קיבוצים
עיתונות קיבוצית
חדש
מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים