רשם האגודות השיתופיות, עו"ד אורי זליגמן, יפתח סדרת כנסים תנועתיים בנושא פנסיה וביטחון סוציאלי בקיבוצים. הכנס הראשון- יום רביעי, 19/11 בקיבוץ רמת רחל
נייד: 050-7677913, פקס: 03-6951195, dover@tkz.co.il

רשם האגודות השיתופיות, עו"ד אורי זליגמן, יפתח סדרת כנסים תנועתיים בנושא פנסיה וביטחון סוציאלי בקיבוצים

אביב לשם, דובר התנועה הקיבוצית - 3.11.2008

 

הכנס הראשון - יום רביעי, 19/11, בקיבוץ רמת רחל. בתנועה מצפים להשתתפות נרחבת של חברי קיבוצים

 

קיבוץ רמת רחל הוא הראשון לארח כנס ראשון בשמונה כנסים שמארגנת התנועה, בנושאי פנסיה וביטחון סוציאלי לחברי קיבוץ. שמונת הכנסים, שמועדיהם יפורסמו בהקדם,פתוחים להשתתפות כלל החברים. 

יוזמת מזכירי התנועה לקיים את הכנסים עד סוף חודש דצמבר נבעה הן מהרצון לקדם את הטיפול בנושא הפנסיה, והן בכדי לתקן מציאות של חוסר בהירות השורר בקיבוצים באשר למתחייב מסעיפי תקנות הסיווג בכל הקשור לגובה הקצבה שמחויב קיבוץ להפקיד עבור חבריו הגמלאים.

אורח הכנס ברמת רחל הוא רשם האגודות השיתופיות, עו"ד אורי זליגמן. נוסף אליו יישאו דברים מזכיר התנועה, גברי ברגיל, יועץ התנועה לענייני פנסיה ואקטואריה, ראובן בוימל, מנהל אגף רכזים-מלווי קיבוצים, עמרי כנען, ונציג המחלקה המשפטית שתבהיר ותפרש את סעיפי תקנת הסיווג המתייחסים ללקצבה לגמלאים.  

בתנועה הקיבוצית מצפים להשתתפותם בכנסים של יו"ר ומרכזי משק בקיבוצים, מנהלי קהילה ומזכירים, וכמובן של חברי קיבוצים. בתנועה רואים בכינוסים הזדמנות להבהיר ולהרחיב את המצופה מהקיבוץ בתחום הביטחון הסוציאלי, ולהעביר מסר של מחויבות  להקצאת קצבה ראויה והוגנת לפנסיונרים כיום (ולפנסיונרים בעתיד), בהתחשב במקורותיו של הקיבוץ, קצבה שלא תפחת מהבסיס הקבוע לעניין זה.

מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים