תזכורת: התנועה יוצאת לסדרת כנסים אזוריים פתוחים בנושא פנסיה וביטחון סוציאלי לחברי קיבוץ
נייד: 050-7677913, פקס: 03-6951195, dover@kba.org.il

התנועה יוצאת לסדרת כנסים אזוריים פתוחים בנושא פנסיה וביטחון סוציאלי לחברי קיבוץ

אביב לשם, דובר התנועה הקיבוצית - 23.10.2008

 

סרטוני קיבוצים
סיפורי קיבוצים
עיתונות קיבוצית
חדש
מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים