שלוש, ארבע לעבודה - הוצגה תוכנית עבודת התנועה ב-2009
נייד: 050-7677913, פקס: 03-6951195, dover@kba.org.il

שלוש, ארבע לעבודה

אביב לשם, דובר התנועה הקיבוצית - 7.10.2008
 

הוצגה תוכנית עבודת התנועה ב-2009: עמידה על האינטרסים של הקיבוצים, שדרוג הפנסיה, קידום מהלכי צמיחה דמוגרפית, מעורבות בחברה, אקולוגיה וחינוך. תובא ל"קריאה ראשונה" במועצת התנועה

 

(ראו בסוף - נוסח מקוצר)

 

מזכירות התנועה אישרה בישיבתה האחרונה הצעה לתוכנית עבודה לשנת 2009. סעיפי התוכנית יובאו לדיון בקריאה ראשונה במועצת התנועה שתיערך בחודש הבא באפעל.

 

הסעיף הראשון בתוכנית הוא קידום השלמת קרנות הפנסיה לכלל חברי הקיבוצים: מחויבות לעמוד בכללי הפנסיה, גם לפני סגירת הגירעון האקטוארי; קידום התוכנית התנועתית בנושא (כולל קידום בניית "תיק נכסים" לכל קיבוץ), במטרה להגיע עד סוף 2010 להשלמת הגירעון האקטוארי של כלל חברי הקיבוצים, בכפוף להחלטת "ועדת הסיווג".

 

הסעיף השני - חיזוק מהלכי צמיחה דמוגרפית של התנועה הקיבוצית. מימושה על ידי בניית תוכנית עבודה ברמה התנועתית, אזורית ולכל קיבוץ בנפרד. נושא זה יעמוד כנושא מרכזי בשנת העבודה. התנועה תעמיד את מסלול הקבלה לחברות כמסלול מרכזי בתהליכי הצמיחה הדמוגרפית.

 

בסעיף מספר שלוש - חיזוק הסולידאריות ומהלך של ערבות הדדית בתוך הקיבוצים וביניהם: מימושו באמצעות חיזוק הערבות ההדדית בתוך הקיבוצים וקידום שיתופי הפעולה בין קיבוצים מסייעים ומסתייעים. המטרה היא להגיע ל-20 צמדי קיבוצים באמצעות פעיל שגויס לשם כך לאחרונה.

 

סעיף ארבע בתוכנית העבודה מתייחס למעורבות בחברה הישראלית: חיזוק המעורבות ולקיחת אחריות על נושאים משימתיים בחברה הישראלית. מימושו באמצעות חיזוק הסולידאריות בחברה הישראלית, בניית שותפויות ועבודה משותפת עם עיירות הפיתוח. המשך טיפול בנושאים המלווים ומטופלים על ידי התנועה, כמו: קבוצות שיתופיות, תנועות הבוגרים, מתנדבי "שנת שירות", קואופרציה, קליטת ילדים ונוער בני העדה האתיופית במערכת החינוך ובקיבוצים, תוכנית ת.ל.מ לשילוב בני העדה האתיופית בקיבוצים, ו"בית ראשון במולדת".

סעיף ארבע הוא חדש בתכני עבודת התנועה, והוא מכונה "המהלך הירוק", שמשמעותו בניית תוכנית עבודה והובלת מהלך בו יהפכו הקיבוצים לסביבה ירוקה, בשאיפה להיות בין מובילי המהלך ברמה הלאומית. התוכנית תכלול ניהול מתקדם של משאבים, הפחתת סיכונים, ניצול הזדמנות כלכליות כחלק מהכלכלה האקולוגית המתפתחת בעולם והפיכת הקיבוץ לסביבה בריאה יותר.

 

סעיף חמש הוא תחום החינוך: עבודה מערכתית להעצמת החינוך, מלידה ועד בגרות, בשיתוף האזור, בחינוך הפורמאלי והבלתי פורמאלי.

 

סעיף שש בתוכנית העבודה הוא "קידום נושאים התיישבותיים מרכזיים מול משרדי הממשלה", ומימושו בשמירה על האינטרסים שלנו כמגזר קיבוצי-התיישבותי. פעולה מול גורמי מדינה במגוון נושאים: קרקעות, פיתוח תשתיות (כולל חשמל), הסדר הלוואות לשיכון, מיגון יישובים בעוטף עזה, אמצעי ייצור, מים, חלב ועוד.

 

סעיף שבע בתוכנית העבודה נוגע למצב הכלכלי-המקומי והגלובאלי, וזאת עקב המשבר בבורסות העולם, תנודות משמעותיות בשער הדולר והשפעה ישירה על רווחיות תעשייה, משבר המים ועליית מחירי התבואות. במסגרת תוכנית העבודה יפעלו התנועה הקיבוצית ואיגוד התעשייה הקיבוצית להיערכות מתאימה של הקיבוצים והמפעלים לנוכח המשבר הכלכלי פיננסי בעולם ובארץ.

 

בהצבעה שנערכה לאחר הצגת התוכנית על ידי מזכירי התנועה אישרה המזכירות את הנוסח המוצע, בכפוף לתיקונים שעליהם סוכם במהלך הישיבה. התוכנית בנוסח המתוקן תובא לדיון ב"קריאה ראשונה" במועצת התנועה הקרובה. המזכירות תקדיש את ישיבתה הבאה לדיון בתוכניות העבודה של אגפי ומחלקות התנועה, כפי שהם נגזרים מתוכנית העבודה התנועתית.

 

בהמשך להכנת תוכנית עבודה הוצגה הצעה לתקציב התנועה הקיבוצית לשנת העבודה 2009. אפרים שפירא (מעברות), גזבר התנועה הקיבוצית, הציג את טיוטת התקציב המוצע לשנת 2009. לדבריו, התקציב מתוח מאוד ומבוסס במידה רבה מאוד על תקציב השנה הקודמת (19.5 מיליון ₪), למעט השינויים המתחייבים מהמצב ומשינויים ארגוניים במערכת. מס החבר שייגבה מהקיבוצים יישאר ברמתו הקיימת - 450 ₪ לחבר. שינוי משמעותי בוצע בתקציב "ברית התנועה הקיבוצית", במטרה להתאימו, ריאלית, למציאות וכדי למנוע חריגות תקציביות חוזרות ונשנות מדי שנה.

 

בעקבות הערות שעלו במהלך הדיון, הוחלט: המזכירות מאשרת את טיוטת התקציב. המזכירים יקיימו פגישה עם "המטה השיתופי", כדי לבדוק ביתר פירוט את צורכי "המטה". התקציב יגיע לדיון, ב"קריאה ראשונה", במועצת התנועה הקרובה, במהלך נובמבר.

 

 

התנועה הקיבוצית - תוכנית עבודה 2009  - נוסח מקוצר

 

 

  1. קידום השלמת קרנות הפנסיה לכלל חברי הקיבוצים: מחויבות לעמוד בכללי הפנסיה, גם טרם סגירת הגירעון האקטוארי;  קידום התוכנית התנועתית בנושא (כולל קידום בניית "תיק נכסים" לכל קיבוץ), במטרה להגיע עד סוף 2010 להשלמת הגירעון האקטוארי של כלל חברי הקיבוצים, בכפוף להחלטת "ועדת הסיווג".

 

  1. חיזוק מהלכי צמיחה דמוגרפית של התנועה הקיבוצית: בניית תוכנית עבודה ברמה התנועתית, אזורית ולכל קיבוץ בנפרד. נושא זה יעמוד כנושא מרכזי בשנת העבודה. התנועה תעמיד את מסלול הקבלה לחברות, כמסלול מרכזי בתהליכי הצמיחה הדמוגרפית.

 

  1. חיזוק הסולידריות ומהלך של ערבות הדדית בתוך הקיבוצים וביניהם: חיזוק הערבות ההדדית בתוך הקיבוצים וקידום שיתופי הפעולה בין קיבוצים מסייעים ומסתייעים. (להגיע ל-20 צמדי קיבוצים באמצעות פעיל/ה מגויס/ת בלעדית לנושא).

 

  1. חיזוק המעורבות ולקיחת אחריות על נושאים משימתיים בחברה הישראלית: חיזוק הסולידריות בחברה הישראלית, בניית שותפויות ועבודה משותפת עם עיירות הפיתוח. המשך טיפול בנושאים המלווים ומטופלים ע"י התנועה (כמו: הקבוצות השיתופיות, תנועות הבוגרים, "שנת שירות", קואופרציה, קליטת ילדים ונוער בני העדה האתיופית במערכת החינוך ובקיבוצים ועוד).

 

  1. המהלך הירוק: בניית תוכנית עבודה והובלת מהלך בו יהפכו הקיבוצים לסביבה ירוקה, בשאיפה להיות בין מובילי המהלך ברמה הלאומית. התוכנית תכלול ניהול מתקדם של משאבים, הפחתת סיכונים, ניצול הזדמנות כלכליות כחלק מהכלכלה האקולוגית המתפתחת בעולם והפיכת הקיבוץ לסביבה בריאה יותר.

 

  1. חינוך: עבודה מערכתית להעצמת החינוך ברוח הערבות ההדדית, שותפות ושוויון הזדמנויות בקיבוץ, מלידה ועד בגרות, בשיתוף האזור, בחינוך הפורמאלי והבלתי פורמאלי.

 

  1. קידום נושאים התיישבותיים מרכזיים מול משרדי הממשלה: קרקעות, פיתוח תשתיות (כולל חשמל), הסדר הלוואות לשיכון, מיגון יישובים ב"עוטף עזה", מים, חלב ועוד.

 

  1. המצב הכלכלי: התנועה הקיבוצית ואיגוד התעשייה הקיבוצית יפעלו להיערכות מתאימה של הקיבוצים והמפעלים לנוכח המשבר הכלכלי/פיננסי בעולם ובארץ.

 

סרטוני קיבוצים
סיפורי קיבוצים
עיתונות קיבוצית
חדש
מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים