תוכנית העבודה השנתית של אגף הרכזים - מלווי הקיבוצים לשנת 2009

תוכנית העבודה השנתית של אגף הרכזים - מלווי הקיבוצים לשנת 2009

 

5.10.2008

 

מבוסס על תוכנית העבודה התנועתית השנתית לשנת 2009

 

1.      קיבוצים במשבר
זיהוי מהיר וקידום הסדרים פרטניים לקיבוצים הזקוקים להסדר – ביחד עם אגף הכלכלה והארגונים האזוריים. ליווי צמוד של הנהלות הקיבוצים במשבר וחברות בכ-16 ועדים ממונים. מאמץ לגיבוש וחיזוק הקהילה, וטיפול בקונפליקטים אישיים וחברתיים בקיבוצים בדגש על  בגישור.

מדד - ירידה במספר הקיבוצים הזקוקים להסדר פרטני ובמספר הקיבוצים המנוהלים ע"י ועד ממונה.

2.      קידום השלמת קרנות הפנסיה לכלל חברי הקיבוצים – ביחד עם שמירה על תשלומי הפנסיה המחייבת
הרכזים יעמדו בקשר רציף עם הנהלות הקיבוצים, לקידום הצבירה בקרנות הפנסיה. בקיבוצים שלא הגיעו לצבירה הנדרשת, יפעלו הרכזים לרשום את החוב האקטוארי החסר כחוב רשום במאזן. במקביל - יעקבו ויטפלו בתשלום הפנסיה התקציבית ע"פ תקנות הסיווג, ע"י השתתפות בועדים הממונים, הנהלות הקיבוצים - הכלכליות והחברתיות, צוותי הפנסיה, צוותי תק"ה (תקציב קיום הוגן) וערבות הדדית, ובמסגרת הובלת הפעילות בפורומים האזוריים של ממלאי התפקידים. אגף הרכזים יאסוף וירכז את המידע העדכני מכל הקיבוצים בנושא הקצבאות המשולמות לחברים וגובה המיסים השונים הנגבים מהפנסיונרים למעקב אחרי הקצבה הפנויה.
מדד – כל הקיבוצים עומדים בתשלומי הקצבה המחייבת ומגדילים את קרנות הפנסיה.

 

3.       חיזוק מהלכי צמיחה דמוגרפית של התנועה הקיבוצית
הרכזים יפעלו במסגרת פורומים אזוריים של ממלאי תפקידים, בנושא הצמיחה הדמוגרפית

ב-6 אזורים, בשיתוף המועצות האזוריות, החטיבה להתיישבות והמטה לצמיחה דמוגרפית, לעידוד הצמיחה הדמוגרפית בקיבוצים, בדגש על קליטה לחברות מלאה והגדרת "אבני הדרך" לבניה ולקליטה. כמו כן, יפעלו הרכזים לקידום הצמיחה הדמוגרפית, במסגרת חברותם בהנהלות הקיבוצים, והשתתפותם הרצופה בדיונים בקיבוצים בנושאי הצמיחה והקליטה. הרכזים יפעלו לאיתור מקורות מימון לבניה – יחד עם אגף כלכלה והארגונים האזוריים.
מדד – כל הקיבוצים, בעיקר אלה עם "תת איכלוס" בתהליכי קליטת חברים צעירים.

 

4.      חיזוק הסולידאריות ומהלך של ערבות הדדית בתוך הקיבוצים וביניהם

באחריות אגף הרכזים יופעל הפרויקט של חיזוק הסולידאריות בין הקיבוצים. הרכזים יפעלו לשמירה על הערבות ההדדית המחייבת -  "רשת הביטחון", ו"עזרה הדדית" במסגרת הליווי השוטף והצוותים לעזרה הדדית בקיבוצים.
מדד – כניסה לשיתוף פעולה בין קיבוצים מסייעים ומסתייעים ושת"פ אזורי.

 

5.           "המהלך הירוק"

הובלת "המהלך הירוק" בקיבוצים בדגש על חיסכון במשאבים, שיפור איכות החיים, וניצול הזדמנויות כלכליות להגדלת הכנסות הקיבוץ ולצמצום הוצאות בעזרת אנרגיות חלופיות.
מדד – קיבוצים נכנסים למיזמים בתחום אנרגיה חלופית, מחזור וחיסכון במשאבים.

 

6.           המצב הכלכלי – לנוכח המשבר הפיננסי העולמי
במסגרת חברותם של הרכזים בהנהלות הקיבוצים יפעלו לבצוע הערכות שוטפות בקיבוצים וניהול זהיר של ההשקעות במפעלים ובענפי הקיבוצים.

מדד – הקיבוצים ומפעליהם מסיימים את 2009 ללא משבר ושומרים על צמיחה.

 

7.      חיזוק הקשר בין התנועה וראשיה לבין חברי הקיבוצים והנהלותיהם - טיפול בתשלום מיסי התנועה
הרכזים יארגנו ויובילו צוותי ההיגוי  בראשות מזכירי התנועה בכ-120 קיבוצים –   מתן דגש מיוחד לתקציבי הקהילה, אוכלוסיות חלשות ותהליכי הצמיחה הכלכלית והדמוגרפית, מעקב וטיפול בנושאים שמעלים הקיבוצים, שיפור הדיווח לחברי הקיבוצים על הסיורים והנושאים שבטיפול. ארגון כנסים אזוריים, לדיווח על פעילויות התנועה ולחיזוק הקשר עם החברים וממלאי התפקידים בקיבוצים.

מעקב וטיפול שוטף אחרי תשלומי מיסי התנועה ביחד עם גזברות התנועה.
מדד – כל הקיבוצים משלמים מיסי תנועה כפי שמסוכם עם גזברות התנועה.

 

רשם: עמרי כנען
מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים