נייד: 050-7677913, פקס: 03-6951195, dover@tkz.co.il
סקר השכר בקיבוצים 2008: צמצום פערים בין גברים לנשים
אביב לשם, דובר התנועה הקיבוצית - 17.9.2008
מזכירת קיבוץ, מנהלת קהילה, מנהלת חדר אוכל ומנהלת עסק זעיר משתכרת יותר ממקבילה הגברי. בקהילה השכר הממוצע הגבוה ביותר כ-16,500 ₪ ברוטו.  השכר הממוצע הנמוך בקיבוץ- כ-4100 ₪ ברוטו

 בשונה משוק העבודה הכללי - בשוק העבודה הקיבוצי ניכרת ב-2008 מגמה של צמצום פערי שכר בין גברים לנשים, ויותר תפקידי ניהול בהם נשים כבר משתכרות יותר מגברים. כך עולה מ"סקר השכר בקיבוצים". בסקר, אותו ערכו וניתחו מומחי חברת "פילת", מוצגת מציאות השכר ב-38 קיבוצים, שהעבירו נתוני שכר של כ-3,000 עובדים ב-160 משרות ענפי המשק וקהילה קיבוצית, לא כולל משרות בתעשייה. 

מהסקר עולה כי המשכורת הממוצעת הנמוכה ביותר לעובד בלתי מקצועי בקיבוץ היא כ-4100 ₪ - גבוהה בכ-10% משכר המינימום במשק. המשכורת הגבוהה ביותר בקהילה בממוצע היא 16,500 ₪ ברוטו. ממוצע אחוז המפרנסים בגיל חובת העבודה בקיבוץ הנו 72%. 80% מהקיבוצים מפרישים פיצויי פיטורין על פי חוק, אם בתוך קרן הפנסיה או באמצעות קרן נפרדת. 89% מהקיבוצים מפרישים כספים לאובדן כושר עבודה על חשבון הענף או הקיבוץ, ב-96% מהקיבוצים שמחלקים שכר דיפרנציאלי קיימת מדיניות הבטחת הכנסה באמצעות רשת ביטחון, וב-93% קיים מס פרוגרסיבי פנימי מהמשכורת נטו, בנוסף על מסיי המדינה.
נתון משמעותי מצביע על כך שרק ב 27% מהקיבוצים קיימת מדיניות הגבלת פערי שכר.

 

מנתוני הסקר ניכרת מגמת צמצום פערים בין גברים לנשים. מבין 27 תפקידי ניהול שנבדקו, ב-8 גברים משתכרים גבוה ב-10% מנשים באותו תפקיד, ב-4 שכר הנשים גבוה ב-10% ומעלה משכר הגברים. ב-14 מקצועות לא נמצאו פערי שכר משמעותיים. משרות ניהול בולטות בהן שכר הנשים גבוה יותר - מזכירת קיבוץ, מנהלת קהילה, מנהלת חדר אוכל ומנהלת עסק זעיר.

בתגובה לממצאים העריכה אילנה נאור, מנהלת היחידה למשאבי אנוש בתנועה הקיבוצית, כי שנות ההפרטה לימדו את הנשים לעמוד על שלהן ולדרוש את המגיע להן. עדיין ישנם פערים, אך אלה מתמתנים, ותקוותי שהמגמה תימשך. זה נושא שייבדק על ידנו לעומק. היא הוסיפה כי שוק העבודה הקיבוצי הולך ומתאפיין בדמיון לשוק העבודה הכללי מבחינת זכויות העובדים, בשילוב מאפיינים ייחודים - פערי שכר נמוכים יחסית בקהילה, ברשת ביטחון, ובערבות הדדית.

סרטוני קיבוצים
סיפורי קיבוצים
למדור עיתונות
חדש
מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים