ועדת איתור תכריע מי בנושא מינוי מנכ"ל התנועה
יעקב בכר

ועדת איתור תכריע מי בנושא מינוי מנכ"ל התנועה

אביב לשם, דובר התנועה הקיבוצית - 25.9.2008 


בישיבת מזכירות התנועה שהתקיימה השבוע הודיעו מזכירי התנועה, שמאחר ונוצרו רגישויות ומתחים שונים סביב תהליך בחירת מנכ"ל התנועה, הם מציעים את הקמתה של ועדת איתור, שתחליף בתהליך הבחירה את ועדת גיוס רחבה, שאמורה הייתה לדון ולבחור בין חמשת המועמדים לתפקיד. על כך סוכם בהתייעצות עם סול לביא (אלמוג), רכזת ועדת גיוס רחבה שאמונה על מינוי בעלי תפקידים בתנועה.

 

ועדת האיתור תכלול, לפי הצעת המזכירים, את יעקב בכר (מענית) כיו"ר הוועדה, את סול לביא (אלמוג) , נציגת ועדת גיוס רחבה ורני טריינין (בית ניר), ראש המועצה האזורית יואב.

 

תפקיד הוועדה יהיה לאתר מועמד מתאים ומוסכם מבין אלו שנגשו למכרז או נוספים על פי ראות עיני הוועדה. המועמד שתקבע הוועדה לתפקיד יובא לאישור מועצת התנועה הבאה שתתקיים בחודש נובמבר. כמו כן סוכם שהוועדה תתייעץ בתהליך הבחירה לתפקיד גם עם מועמדים נוספים לתפקיד מזכיר התנועה, ככל שיהיו כאלה.

 

מנכ"ל התנועה הוא תפקיד חדש בארגון והנבחר אליו אמור להתמנות ולהתחיל מילוי תפקידו בחודשים הקרובים, לקראת המעבר לכהונה של מזכיר אחד.

 

מזכירי התנועה, ברגיל ושור, אמרו בישיבת המזכירות שיש חשיבות להתגבר על מתחים ומכשולים בכל הקשור לאיחוד התנועות, באופן מושכל ותוך שותפות ואין ספק שהקמת הוועדה הנ"ל תבטיח את מימוש תהליך בחירת המנכ"ל באופן הנכון ביותר.

 

חברי המזכירות אשרו את הודעת המזכירים והוועדה תחל בעבודתה כבר בשבוע הקרוב.

 

סרטוני קיבוצים
סיפורי קיבוצים

מסמכים אחרונים במדור דוברות של התנועה הקיבוצית

מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים