התנועה תפנה לקיבוצים שטרם הגיעו לקצבת פנסיית המינימום: תפעל עמם לצמצום החוב לגמלאים
רבקה וילנד

התנועה תפנה לקיבוצים שטרם הגיעו לקצבת פנסיית המינימום: תפעל עמם לצמצום החוב לגמלאים

אביב לשם, דובר התנועה הקיבוצית - 16.9.2008

 

בישיבת מזכירות התנועה עדכנה מנהלת אגף החברה, רבקה וילנד, על עבודת צוות פנסיה תנועתי, בראשו היא עומדת, ולקראת הגשת תכנית עבודה שתוצג לקיבוצים לאחר חגי תשרי.

 

נושא מרכזי בעבודתם הוא טיפול בהבטחת מתן פנסיה שלא תפחת מהסכום שנקבע בתקנות. לצורך זה תפנה התנועה לכל הקיבוצים שלא הגיעו לגובה הקצבה הנדרשת בתקנות ערבות הדדית בקיבוץ המתחדש, וביחד עמם תפעל להשגת המטרה - פנסיה שלא תפחת מהסכום. בהקשר לכך, אמרה וילנד כי התנועה רואה בחודשים הקרובים - ימי הכנת תקציבי הקיבוץ - חלון זמן חשוב לקדם את הנושא ולהגיע לינואר 2009 כשבקיבוצים בהם קיים גירעון ביחס לסכום הנדרש בתקנות מוקצים יותר מקורות לפנסיה שתעמוד לפחות על המינימום הנדרש בתקנות.

 

וילנד ציינה כי התנועה ממליצה לתת את  מלוא סכום הפנסיה בכסף ולא ב"מתן בעין" - בעיקר משום שהתברר שיש בעיה גדולה עם הפרשנות של המושג וכך יוצא לא פעם שהפנסיונרים יוצאים מקופחים מההסדרים.

 

בצוות חברים אנשי כלכלה ומשפטנים, ונציגי קבוצת "פנסיה בראש" - דב פלג ושושנה שגיא, המטה השיתופי, וראובן בוימל -  יועץ חיצוני, מומחה לאקטואריה. הצוות פועל על הכנת "תקנון פנסיה" שיתייחס למכלול סוגיות פנים-קיבוציות. בנוסף לכך, ידון הצוות ויגבש עמדה ובבסיסה המלצה בנושא מימוש נכסים בתאגידים כלכליים קיבוציים (דוגמת מהלך המימוש בתנובה), ודיון בנושא עזרה הדדית בהקשר לסוגיית פנסיית המינימום, במטרה לתת מענה במידת הצורך לקיבוץ שלא מסוגל להגיע לפנסיית המינימום.
 

סרטוני קיבוצים
סיפורי קיבוצים

מסמכים אחרונים במדור דוברות של התנועה הקיבוצית

מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים