עדכוני כלכלה - אגף הכלכלה בתנועה מעדכן את הקיבוצים
איתמר שוויקה

עדכוני כלכלה

אביב לשם, דובר התנועה הקיבוצית, 16.9.2008


חוק החלב, השקעות במים וחלוקת מכסות, חשמל ירוק, מחיקת חובות, ואיך לא - מהמורות ממ"י

 

אגף כלכלה בתנועה הקיבוצית שיגר בראשית השבוע עדכון למרכזי משק בקיבוצים: פתיח של המנהל, דורון סט, עדכונים בנושאי חקלאות, וקרקעות.

 

איתמר שוויקה (ברקאי), אחראי על תחום חקלאות באגף, עדכן כי האגף היה שותף לניסוח טיוטת הצעת "חוק החלב" שהוגש על ידי שר החקלאות לוועדת שרים לענייני חקיקה. על שינויים שנעשו בהצעת החוק ערב הגשתה, הוסכם כי השר יצהיר בנאומו במליאת הכנסת, ואלה יעשו תוך כדי תנועה בוועדות הכנסת השונות ובתקנות החוק.

 

באשר לאמצעי ייצור משמעותי אחר, מים, כותב שוויקה: סיימנו סבב של כנסים אזוריים, בשיתוף ארגון עובדי המים, בנושא "הסכם המים". הסברנו בהם איך לפעול ולהשקיע בהתאם לסעיפי ההסכם. נדרש  זמן רב לממש את הסעיפים המדברים על השקעות (בחירת פרויקטורים, מערכות מחשוב ועוד). נכון לעכשיו, המערכת עובדת ואין סיבה שלא להתחיל להשקיע במערכות מים שפירים. אנו ממליצים להיפגש עם פרויקטורים של ארגון עובדי המים, ועם מנהלי המחוזות של משרד החקלאות כדי לקדם פרויקטים בתשתיות מים שפירים.

 

ועוד קצת מים: עקב החמרת מצב משק המים הוחלט על ידי משרד החקלאות לא לחלק את כל מכסת המים ולשמור כ-40 מיליון קוב לחלוקה פרטנית. הוקמה ועדת ערר, שחקלאים שצריכים תוספת מכסה יכולים לערר לוועדה ולקבל תוספת מים. את תוספת המים מקבלים ב-2 מנות. עד כה חולקו כ-28 מיליון קוב. קיבוצים שעדיין מעוניינים לקבל תוספת מים מוזמנים לפנות לוועדת הערר במשרד החקלאות בראשותו של יוסי ישי.

 

חשמל סולארי: עקב המחסור בחשמל והרצון לייצר חשמל נקי התקינה ממשלת ישראל תקנה המאפשרת לקיבוצים לייצר חשמל על ידי מערכות סולאריות. אנו נפגשנו עם מספר חברות המתקינות מערכות לייצור חשמל סולארי, ולומדים את הנושא במשותף עם הארגונים האזוריים - הן מבחינת כמות החשמל הניתן לייצר, והן מבחינת כלכליות הפרויקט. המלצתנו היא ללמוד היטב את הנושא לפי התקשרות עם חברה זו או אחרת.

 

הסתדרות ציונית: עם חתימת ההסכם עם הסוכנות היהודית בו קוצצו לחצי חובות "קיבוצי הסוכנות", התחלנו במשא ומתן להסכם עם ההסתדרות הציונית - החטיבה להתיישבות. לתנועה הקיבוצית כ-20 קיבוצים השייכים לקבוצה זו - ברמת הגולן ובבקעת הירדן בואך ים המלח, ויישובי גוש עציון השייכים לקיבוץ הדתי. בשלב זה אנו אוספים ומנתחים את מבנה החוב של הקיבוצים, לקראת המשא ומתן. בחנו את היבטי המס. התחלנו לבנות את ההסכם המשפטי עם עורכי הדין שלנו (המח' המשפטית ומשרד הרצוג, פוקס, נאמן). בשלב זה המלצתנו לקיבוצי ההסתדרות הציונית לא לחתום על מסמכי המבצע המוצעים על ידי ההסתדרות הציונית. כמו כן לא להתפתות ולבצע הסדרים פרטניים. מניסיון העבר ההליכה יחד מאוחדים אחרי גוף אחד שמוביל את המהלך ואת המשא ומתן מביא לתוצאות הרבה יותר טובות. בשבועות הקרובים נקיים מפגשים אזוריים - אחד ברמת הגולן והשני בהרי יהודה, כדי לשמוע ולהשמיע.

 

זכויות (?) בקרקע

 

בקרקעות מדווח רפי עשת (עינת) על ניסיונות מנהל מקרקעי ישראל להצר צעדי קיבוצים תוך הפגנת יצירתיות יוצאת מגדר הרגיל. במכתב שנשלח לשורה של קיבוצים החתומים על חוזה חכירה לדורות ("חוזה קיבוץ") בנוסח הישן (שמלפני שנת 1992), טוען המינהל כי אלה חייבים להכפיף עצמם לתנאי החלטה 949 (ובעיקר מגבלת השטח של 75 דונם במרכז הארץ; 100 דונם באזור עדיפות ב' ו-150 דונם באזור עדיפות א'), אחרת לא יזכו ל"הטבות" של החלטות ממ"י, כגון ההחלטה על הנחות באזורי עדיפות. הנחות אלו קובעות את שעור התשלום אותו נידרש לשלם באזורי עדיפות לאומית מתוך אומדן השווי השמאי של המקרקעין. אנו פוסלים מכל וכל הנחיה זאת, הן לגבי חוזה משבצת בכלל, והן לגבי חוזים שנחתמו קודם ל-1992 בפרט.

 

שימוש לתעסוקה: לאור התפתחות השימושים לתעסוקה, מתקדמים קיבוצים לעבר מיצוי שטחים לתעסוקה על פי החלטת מנהל 949. ממ"י נותן פרשנות מחמירה לגבי אופן חישוב השטחים למגבלות (75, 100, 150 ד') בכך שהוא גורע כ-40% מהשטחים הנ"ל כהפקעות וירטואליות לצורכי ציבור, ובכך נותרים לשימוש התעסוקתי האפקטיבי רק כ-60%, (45, 60, 90 ד'). פנינו במחאות לעניין זה לגורמים שונים בממ"י, ונענינו שהמינהל יבחן נקודה זו. אנו סבורים כי יהיה נכון לו ממ"י היה מתייחס אל מגבלות החלטה 949, על יסוד מגבלות לשטח הבנוי במ"ר בינוי, ולא לשטח המתוכנן בדונמים.

 

יש ואין היתרי בנייה למגורים: ממ"י מטיל מגבלות לגבי בקשות להיתרי בנייה למגורים בקיבוצים בהם הוחלט לאמץ את החלטת המועצה 751, והקיבוץ קיבל את אישור ועדת הפרוגרמות ברשות לתכנון מש' החקלאות; דרישתם היא כי במקרה של הוצאת היתר בנייה ליחידת דיור חדשה, הקיבוץ יתחייב שיודיע לחבר האמור להתגורר בבית המבוקש שהחבר הנ"ל מוותר על זכויותיו לפי החלטה 951, וכי החוזה שממ"י יחתום עם החבר הנ"ל בעתיד יהיה לפי תנאי החלטה 959 בלבד. כלומר, במקרה של מי שהיה חבר בקיבוץ ביום הקובע, ואשר בונה (או בונים לו) בית חדש, הוא יאלץ לפי דרישת ממ"י לוותר על הזכויות שקיימות בהחלטה 751 להנחה במחיר הקרקע ולתשלום נדחה. המח' המשפטית ועו"ד נוספים פנו למינהל בדרישה לביטול תנאים בלתי סבירים ובלתי תקינים אלו, ואנו ממתינים לתשובה.

 

כל הקבוע זמני: מבקש להזכיר, קיבוצים להם קיים הסכם אחזקת קרקעות זמניות, הן בהרשאה לרעייה והן לגד"ש, בעל או שלחין, להקפיד ולפנות במועדים הקבועים לממ"י לצורך חידוש האחזקה, יש להימנע ממצב בו קיבוץ לא פנה לחדש ההסכם ומנגד הוגשה לממ"י פנייה צולבת, מה שעלול לגרום לגריעת הקרקע מידיו של הקיבוץ.

 

לאתר אגף הכלכלה

 

סרטוני קיבוצים
סיפורי קיבוצים

מסמכים אחרונים במדור דוברות של התנועה הקיבוצית

מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים