קמ"ע חזקה

אביב לשם, דובר התנועה הקיבוצית, 9.9.2008

 

160 קיבוצים נעזרו בעשור האחרון בקרן התנועתית לפיתוח וצמיחה בקיבוצים

 

160 קיבוצים נעזרו בעשור האחרון בקרנות קמ"ע - קרנות תנועתיות שמהותן מתן ערבות למימון בנקאי שמבקש לקבל קיבוץ או מפעל תעשייה בבעלות קיבוץ. כך עולה מנתונים שמפרסמים מנהלי קמ"ע, לקראת כנס שנתי שערכו בו השתתפו 250 נציגי קיבוצים, ומפעלי תעשייה של קיבוצים. קמ"ע היא קרן תנועתית לצמיחה ומתן ערבויות לפעילויות עסקיות של קיבוצים ומפעלים. הקרן משותפת לתנועות האם - התק"ם והקיבוץ הארצי - והערבויות בעשור האחרון ניתנו ל-290 פרוייקטים בקיבוצים, בסך כולל של כ-250 מיליון ₪.

 

דורון סט, יו"ר, עזי טלר, מנכ"ל קמ"ע ואפרים שפירא, חבר הדירקטוריון, פילחו את מגוון השימושים לערבויות ומצאו כי 55% מהסכום ניתן להשקעות בתעשייה, 21% על השקעות שביצעו קיבוצים בענפי החקלאות, ו-20% מהערבויות ניתנו על הקמת עסקי תיירות בקיבוצים.

 

קרנות קמ"ע הוקמו בשתי התנועות הקיבוציות במסגרת נספח בהסדר הקיבוצים הראשון (1989), שנחתם בין משרד האוצר, הבנקים והתנועות הקיבוציות. תהליך אישור מתן הלוואה לקיבוץ מתבצע לאחר הגשת תכנית עסקית, זו מועברת לבדיקת יועצים כלכליים חיצוניים, ומוגשת לאישור הנהלת ודירקטוריון הקרן, שמחליט אם לאשר ערבות לפרויקט, אם לאו.

 

מהות הקרן, שהונה הראשוני היה תרומות קיבוצים ונכסים תנועתיים, הוא מתן ערבות לקיבוץ או מפעל בבעלות קיבוץ, המבקש להשיג מימון בנקאי לטובת פיתוח עסקי. בשנים האחרונות הורחב עיסוק הקרן גם למתן ערבות להסדרי חובות של קיבוצים, ולפרוייקטים בתחומי תיירות, בנייה ותשתיות, ובלבד שיעמדו בתנאי הקרן - מקסימום הערבות יכולה להיות 50% מגובה ההלוואה, ומקסימום ערבות לקיבוץ הוא 5% מההון העצמי של הקרן.


סרטוני קיבוצים
סיפורי קיבוצים

מסמכים אחרונים במדור דוברות של התנועה הקיבוצית

מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים