בארץ הגליל - ביקור התנועה במשגב, בקיבוצים תובל, לוטם ובבנימין שבחבורה - פלך

בארץ הגליל

אביב לשם, דובר התנועה הקיבוצית - 9.9.2008

 

ולוולה בלוטם

ולוולה: "הקבוצה השיתופית בפלך - מגדלור. ניאבק להצלחת הקיבוץ". ביקור התנועה במשגב, בקיבוצים תובל, לוטם ובבנימין שבחבורה - פלך

 

ביקור הצוות התנועתי בקיבוצי מועצת משגב החל בבית המועצה האזורית. בפגישה סקרו ראש המועצה, רון לשם, סגנו, דני עברי, המנכ"לית ורכזת הקליטה, את יישובי המועצה, שהוקמה במסגרת תוכנית "ייהוד הגליל". אוכלוסיית המועצה מונה 22,000 תושבים - 16,000 יהודים ו-6,000 ערבים (מרביתם בדואים), והיא מוקפת 280,000 תושבי כפרים וערים ערביות. משימה מרכזית היא מימוש פוטנציאל הקליטה והגדלת אוכלוסיית היישובים.

 

מהמועצה, המשכנו לקיבוץ לוטם. הצוות כלל את ולוולה, מזכיר התנועה, אמנון צורף וליאת פאר, מלווי הקיבוצים באזור, אבי אהרונסון (חינוך), עמיקם אסם (דמוגרפית), עמרי כנען (רכזים-מלווים), ויואל מרשק (משימות).

 

איתן כליפה, מנהל עסקי, וציפי, מנהלת חשבונות, נתנו סקירה על הקיבוץ, שהוקם ב-1978 על ידי גרעינים מחו"ל ומהארץ, ספג מכה במשבר הקיבוצים - מספר החברים קטן מ-80 ל-40 משפחות. כדי למנוע פירוק, החלו הנשארים תהליך הרחבה קהילתית ומעבר לקיבוץ מתחדש, כולל שיוך נכסים. לפני עשור נקלטו 33 משפחות, הוקם ועד קהילתי משותף לכל התושבים, שהשכירו בתים ריקים מהקיבוץ הוותיק. בקיבוץ נקלטו לחברות 60 בני קיבוץ (רק חלקם גרים במקום) והוחלט לשייך דירות במסגרת 751.

 

כלכלת הקיבוץ נשענת על: "לוטמפלסט" - מפעל פלסטיק בשותפות עם "כתר", חוות לולים, פרדס הדרים, מטע מנגו, ובריכת שחייה עסקית. מבחינת ביטחון סוציאלי מוסדרים החברים בפנסיה תקציבית מעבר לרמת המינימום, ומקיימים מערכת ערבות הדדית לפי כללי תקנת הקיבוץ המתחדש.

 

עמרי כנען זיהה צורך לגבש חזון באשר לצורת התנהלותו העתידית כקיבוץ. בתגובה אמר ראש המועצה כי השקפתו היא שצריכה להיות אגודה חזקה ביישוב, לא בהכרח קיבוצית. ביחס ליישובים הערביים המקיפים את לוטם, הסביר המנהל כליפה כי היחסים הם טובים בדרך כלל, למעט עם עראבה עמם הקשר יותר בעייתי.

 

ולוולה סיכם באומרו כי הקיבוץ יושב במקום חשוב להתיישבות היהודית בארץ, ולציונות. בתגובה לדיווח הנהלת הקיבוץ אמר כי כל קיבוץ עצמאי להחליט על אופן התנהלותו לאור ועל פי תקנות הסיווג שקבעה המדינה, ובתוכן החובה לקיים מערכת של ערבות הדדית. לאור הדיווח, ניכרים סימנים לכך שלוטם מתנהל בכמה מובנים כיישוב קהילתי. ולוולה הציע לקיים שיחות נוספות בעניין, אולי בשיתוף חברי הקיבוץ במטרה להבין ולהסביר את המשמעות ולעשות החלטות מושכלות בנידון.

 

פלך: קיבוץ קבוצות, ומה שביניהן

 

המשך הסיור בקיבוץ פלך, שם נפגשנו גם עם הנהגת קיבוץ תובל, השכן. התחדשותו של פלך לפני כ-8 שנים בהחלטה של מזכירות הקיבוץ הארצי ותנועת הנוער השומר הצעיר לייחדו כקיבוץ בוגרי תנועת הנוער. לפני כשנה הסתיים התהליך גישור בין חברים ותיקים לבין השמוצניקים וכיום מתגוררים בו 43 חברים ומועמדים ו-7 נוספים בתהליכי קליטה שונים. מלבד הכנסות עבודת החברים, לפלך לול ורפת, ואף מטע קטן. ענת ורוני, מזכירי הקיבוץ, הסבירו את ייחודיותו: מוגדר כמתחדש, אך מתנהל כ"קיבוץ של קבוצות", קבוצות שונות עם מידת שיתוף שונה, הוותיקים - לפי קיבוץ מתחדש, "מפרצים" - מתחדש עם מידה מסוימת של ערבות הדדית, עוסקים בחינוך ובמקצועות חופשיים, ו"נמרוד" - שיתופיים לחלוטין, עוסקים בחינוך והדרכה.

 

בשנתיים האחרונות, קבוצת מפרצים התרחבה ב-4 משפחות, ועל הדשא כבר מתרוצצים 14 ילדים מתחת לגיל 18. בתוך הקיבוץ תפוסת הדירות מלאה, ויש תוכנית מאושרת לבינוי 28 יחידות דיור, כחלק מתהליך אישור תב"ע ל-80 יחידות דיור.

 

שאול שילה (עין המפרץ) מנהל הוועד המלווה, ביקש עזרה בהקטנת החוב - 3 מיליון ₪, מהסוכנות היהודית, חוב שאין אפשרות להחזירו מבחינת הקיבוץ, שלו אמצעי ייצור זעירים, ועזרה באכלוס כל 80 יחידות הדיור הנוספות בבוגרי השומר הצעיר. המועצה, לעומת זאת, חושבת אחרת: מבקשת לאכלס את השטח בהרחבה שתתפרש בין פלך לתובל ותקיף 400 יחידות דיור.

 

ולוולה אמר שהעובדות מדברות בעד עצמן - יש יותר חברים, ויותר ילדים. התנועה תמשיך להיאבק על פלך כקיבוץ, לו משימות חינוכיות, והיתכנות לאור הביקוש מצד בוגרי תנועת הנוער. לדעתו, התנהלות הקבוצה השיתופית במקום היא מגדלור לקבוצות האחרות שיקלטו ליישוב, ועלינו לבדוק עם מוסדות המדינה והחטיבה להתיישבות הכנת תוכנית מסודרת לקליטת קבוצות נוספות, במגורים מסודרים, דוגמת "קרווילות". ביחס לחוב לסוכנות, הסביר כי התנועה השלימה טיפול והסדר חובות הקיבוצים לסוכנות היהודית, נבקש הקטנת חוב פלך לחצי מהסכום, דבר שיגדיל את היתכנות ההחזר.

 

יניב שגיא (עין השופט), לשעבר מזכ"ל השומר הצעיר ומיוזמי הבאת השמוצניקים חזרה לפלך, הביעו סיפוק מהגעת המשפחות, הולדת הילדים במקום, ואטרקטיביות שנוצרה לקיבוץ. הזכיר כי התנועה הקיבוצית תמכה בפלך לאורך הדרך, וגם בהמשך יש לאפשר יצירתיות המאפשרת לקבוצות לדור בכפיפה אחת, ולקיים יחסי גומלין ושותפות מתוך בחירה. יואל מרשק אמר שלדעתו הסיכוי שיגיעו קבוצות מתנועת הנוער הוא רק לקיבוץ שיתופי. השאלה אם חזון הקיבוץ להיות שיתופי, ואם ויכוחים פנימיים עתידיים באשר לסיווג הקיבוץ לא יעצרו את התפתחותו.

 

תובל: קטן, מסודר, רוצה לגדול

 

תובל אף הוא קיבוץ צעיר וקטן, יחסית. 60 משפחות - 20 משפחות חברים, 20 בהרחבה ו-20 שוכרים. בשטח הקיבוץ אין עוד בתים פנויים. שאול גור, יו"ר, סיפר: תובל מתנהל לפי מודל משולב. פרנסתו, מלבד עבודת חברים, נשענת על רפת משותפת עם סאסא, מטע קיווי קטן ולול במסגרת האינטגרציה - אמצעי הייצור מאוד קטנים, מעטים בשביל לקיים 35 חברים. הפקדת הפנסיה לחברים - 3,000 ₪ לחודש.

 

מצורפת לקיבוץ שכונת הרחבה ובה 86 מגרשים שאושרה כבר לפני עשור שנים. 27 יחידות לקראת סיום אכלוס, ומתחילים שלב ב' בהיקף זהה. מערכת היחסים בין חברי הקיבוץ לשכונה טובה, הקיבוץ זיהה את נקודת החולשה שהייתה בקליטה הקונבנציונאלית לקיבוץ, והחליט לעשות תהליכי צמיחה, מתוך מטרה לחזק את הקהילה חברתית תרבותית. עם זאת, על קליטה לתוך הקיבוץ לא ויתרו והכוונה היא לקלוט לחברות בני קיבוץ שהשתחררו מהצבא.

 

פרנסי הקיבוץ ביקשו את עזרת התנועה ללחוץ לקידום תוכנית לסלילת כביש גישה לקיבוץ, שיגיע מצומת גילון ויעקוף את דיר אל אסד ויאפשר בכך גישה בטוחה יותר לקיבוץ. תחושה שהעבירו בפגישה היא שמבחינה כלכלית תובל צומח, בקליטת חברים חדשים יש בעיה.

 

ולוולה העלה סוגייה שעשויה להוות בעיה בעתיד - חוסר פרופורציה בין מספר חברי הקיבוץ למספר התושבים הזמניים ותושבי שכונת ההרחבה, דבר שעלול לכפות על הקיבוץ שינוי סיווג. בתגובה אמר גרי כי שאיפתה של הנהגת הקיבוץ למקסם את האכלוס בחברי קיבוץ חדשים, ולנצל 150 יחידות מגרשים לשם כך.

 

סרטוני קיבוצים
סיפורי קיבוצים

מסמכים אחרונים במדור דוברות של התנועה הקיבוצית

מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים