קרן קמ"ע של התנועה הקיבוצית סיפקה בעשור האחרון ערבויות ל-160 קיבוצים בהיקף של כ-250 מיליון ₪

קרן קמ"ע של התנועה הקיבוצית סיפקה בעשור האחרון ערבויות ל-160 קיבוצים בהיקף של כ-250 מיליון ₪

אביב לשם, דובר התנועה הקיבוצית - 8.9.2008

 

הנתונים ייחשפו מחר, בכנס השנתי בו ישתתפו 250 נציגי קיבוצים 

 

160 קיבוצים נעזרו בעשור האחרון בקרנות קמ"ע - קרנות תנועתיות שמהותן מתן ערבות למימון בנקאי שמבקש לקבל קיבוץ או מפעל תעשייה בבעלות קיבוץ. כך חושפים מנהלי הקרן מטעם התנועה הקיבוצית, לקראת הכנס השנתי שיערך מחר (יום ג') בהשתתפות 250 נציגי קיבוצים, ומפעלי תעשייה בקיבוצים.

 

קמ"ע היא קרן תנועתית לצמיחה ומתן ערבויות לפעילויות עסקיות של קיבוצים ומפעלים. הקרן  משותפת לתנועות האם - התק"ם והקיבוץ הארצי - והערבויות בעשור האחרון ניתנו ל-290 פרויקטים בקיבוצים, בסך כולל של כ-250 מיליון ₪.

 

מפילוח שעשו נהלי הקרן עולה כי 55% מסכום הערבויות ניתן להשקעות בתעשייה, 21% על השקעות שביצעו קיבוצים בענפי החקלאות, ו-20% מהערבויות ניתנו על הקמת עסקי תיירות בקיבוצים.

 

קרנות קמ"ע הוקמו בשתי התנועות הקיבוציות במסגרת נספח בהסדר הקיבוצים הראשון (1989), שנחתם בין משרד האוצר, הבנקים והתנועות הקיבוציות. תהליך אישור מתן הלוואה לקיבוץ מתבצע לאחר הגשת תוכנית עסקית, זו מועברת לבדיקת יועצים כלכליים חיצוניים, ומוגשת לאישור הנהלת ודירקטוריון הקרן, שמחליט אם לאשר ערבות לפרויקט, אם לאו.

 

מהות הקרן, שהונה הראשוני היה תרומות קיבוצים ונכסים תנועתיים, הוא מתן ערבות לקיבוץ או מפעל בבעלות קיבוץ, המבקש להשיג מימון בנקאי לטובת פיתוח עסקי. בשנים האחרונות הורחב עיסוק הקרן גם למתן ערבות להסדרי חובות של קיבוצים, ולפרויקטים בתחומי תיירות, בנייה ותשתיות, ובלבד שיעמדו בתנאי הקרן - מקסימום הערבות יכולה להיות 50% מגובה ההלוואה, ומקסימום ערבות לקיבוץ הוא 5% מההון העצמי של הקרן.

 

סרטוני קיבוצים
סיפורי קיבוצים
מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים