סיכומי פעילות של אגף החברה
סיכומי פעילות של אגף החברה

רבקה וילנד, מנהלת אגף חברה - 3.9.2008

                                                                                              

לכבוד

מנהל הקהילה, מזכיר הקיבוץ, רכזי תחומים

 

שלום רב,

 

 

גם השנה אנו שולחים לכם  סיכומי פעילות של אגף החברה.

קובץ סיכום חצי שנתי מועבר אליכם ב- emeil   ויופץ באתר הקיבוצים.

גם הפעם נשמח לקבל תגובות, הערות או התייחסות.

 

                                                           בברכה,

                                                    רבקה וילנד, מנהלת אגף חברה

 

 

משולחן מנהלת האגף

 

הפעילות המרכזית ממשיכה להיות בתחום הערבות ההדדית במסגרת זו אנו פועלים בערוצים הבאים:

 

1.                  הפנסיה והפנסיונרים:

א.      אנחנו ממשיכים לסייע בקיבוצים שלא הגיעו לתשלום פנסית המינמום על פי תקנות הערבות ההדדית. רוב הפניות מגיעות מחברים פנסיונרים ולעיתים גם מהנהלות קיבוצים. אנחנו נענים לכל פניה ושמחים להיות לעזר.

ב.      צוות תנועתי בשיתוף עם נציגי ציבור מקבוצת פנסית בראש החל בבניית קווים מנחים לתקנון פנסיה קיבוצי. הכוונה לייצר מסמך רחב שישרת את הקיבוצים בקיבוץ השיתופי ובקיבוץ המתחדש – אשר ניתן יהיה לקחת ממנו חלקים או לאמצו כמכלול.

 

2.                  מסמכים בנושא אוכלוסיות מיוחדות

בימים אלה אנחנו מארגנים את המסמכים שהופקו בתנועה, בעיקר ב- 2007 ומאגדים אותם למארז מרוכז לנוחיות המשתמשים.

התוכנית להפיץ את החומר המאורגן לקיבוצים בחודשים הקרובים.

הערה – כל הפעילות בנושאים הנ"ל נעשית בשיתוף פעולה      

       עם המחלקה המשפטית ואגף הרכזים האזוריים.

 

3.                  סקר מיסוי פנימי ופנסיה

בקיץ 2007 בצענו בעזרת המכון לחקר הקיבוץ סקר בנושא המיסוי הפנימי,

הפנסיה ונושאים נוספים הקשורים לבטחון הסוציאלי של החבר.

מתוצאות הסקר התברר שהתפרשנו על תת נושאים רבים מידי ואין לנו תמונה איכותית בנושאים המרכזיים כמו פנסיית המינימום והמיסוי.  ובכל זאת יכולנו ללמוד שהתקנה הקובעת את פנסיית המינימום איננה מתבצעת בקיבוצים רבים. בנוסף לכך, התבצעה בסוף 2007 עסקת תנובה שעל פי ידיעתנו שיפרה את התמונה בקיבוצים רבים.

בקרוב נבצע סקר נוסף ממוקד בנושא הפנסיה ובהזדמנות זאת אני מבקשת את עזרתכם בביצוע הסקר.

בתקופה זו אנחנו עדים ושותפים למאמצים רבים הנעשים בקיבוצים במטרה להגיע בינואר 2009 לפחות לפנסיית המינימום. כחלק מהמאמץ התנועה יוזמת פגישות עם קיבוצים שאינם מגיעים למתן פנסיית המינימום במטרה לפעול יחד לשיפור המצב.  יהיה מענין לבדוק מה יהיו התוצאות למאמצים אלה אותם נרצה לבחון בסקר שנעשה בתחילת 2009.

מחלקות אגף חברה

4.                  מחלקת חינוך

א.       מענקי התמ"ת למעונות וצהרונים – המחלקה, בשיתוף מרכז המועצות האזוריות וברית פיקוח, עסקה בהסדרת מענקי התמ"ת למעונות וצהרונים. הצלחנו להגיע להסכם שיביא לידי ביטוי את ייחודיות מערכת החינוך שלנו. בהסכם נקבע המחירון המיוחד ומעמדה של מחלקת החינוך כנציגת התנועה הקיבוצית מול משרד התמ"ת.

המענקים לצהרונים יהיו רק מ- 1.9.08 והוא תקף עד ילדים בגיל 10.

המענק יינתן תחילה לאזורי פריפריה.

ב.      קליטת ילדי העדה האתיופית בבתי הספר היסודיים – אנו עוסקים בהסדר חדש לקליטת ילדי העדה האתיופית בבתי הספר היסודיים, שותפים לתהליך משרד החינוך גלי קליטה מרכז ההיגוי לחינוך של העדה האתיופית ומשרד הקליטה.

ג.       התנועה לקידום החינוך – המחלקה הצטרפה למהלך החינוכי אסטרטגי של התנועה לקידום החינוך שהקים דב לאוטמן.

מלבד פגישות עם דב לאוטמן עצמו המחלקה נפגשה לדיון מעמיק עם מנכ"ל התנועה הרב שי פירון.

הדיון העלה מספר אפיקי שיתוף פעולה כגוף מקצועי – ערכי:

*  השתתפות במכון המחקר שהתנועה תקים.

*  מפגשי מנהיגות חינוכית של מנהלים מרחבי התנועה הקיבוצית  

        ואנשי המחלקה.

ד.      ימי עיון -  קיימנו שני ימי עיון בגיל הרך ובחינוך הבלתי פורמלי.

ה.      תעשיה וחינוך – אנו מסכמים שנה של שיתוף פעולה בין המחלקה, איגוד התעשיה ותעשידע מיסודה של התאחדות התעשיינים.

נעשה תהליך חינוכי בבית הספר ניצני זבולון ופל"רם של קיבוץ רמת יוחנן. הסיכום הוא להעצים את התהליך ולהוסיף 5-7 בתי ספר נוספים.

 

5.                  מחלקת בריאות ורווחה

א.      בתחום ההכשרות: נסתיימו 5 קבוצות עמיתים לומדות בהן השתתפו כ-100 משתתפים. המשובים היו מצויינים ובכל הקבוצות המשתתפים ביקשו המשך כזה לשנה הבאה!

ב.      פרוייקט מיצוי זכויות ניצולי שואה מתרחב בהצלחה. המתנדבים המופלאים פעילים ברציפות בקיבוצים, וההשגים רבים ומקדמים רווחתם של חברי הקיבוצים ניצולי השואה. המנתדבים ממשיכים לקבל ליווי מקצועי ע"י עמותת אביב לניצולי שואה, וליווי אישי על ידי ארנה זמיר מרכזת הפרוייקט.

ג.       התמודדות עם השלכות מכרז לרכישת שירותי אשפוז גריאטריים – 80% מהבתים הסיעודיים המוכרים על ידי משרד הבריאות נגשו למכרז, רבים מהן קיבלו ליווי מקצועי מהמחלקה. אחרים שטרם ניגשו יגשו ככל הנראה במועד הקרוב, גם הם מקבלים ליווי בתהליך ההגשה וההערכות. ברבים מהקיבוצים נעשיית חשיבה על המשך ההפעלה ואנו מלווים אותם בהכנת הדיון וקבלת החלטות.

ד.      בתחום המטה – בתים סיעודיים משפחתיים בקיבוצים-מתקדם תהליך של יצירת אפיק לקבלת סיוע כספי לשדרוג בתים אלו מהביטוח הלאומי – אנו בשלבים מתקדמים של הבניית ההסכמות עם הביטוח הלאומי.

ה.      ביקורים בקיבוצים – מתרחב מספר הקיבוצים הנעזרים בשירות. עיקר העיסוק בתחומי רווחה, סיעוד וארגון מרפאה.

ו.         בניית מודל זיקנה מיטבית בקיבוץ – מתקדם על סמך התובנות שנלמדו בקבוצות העמיתים העוסקות בתחום הזיקנה.

ז.       שילוב האקדמיה ומחקר בעבודת המחלקה – ממשיכים ללוות ולסייע בשני מחקרים בתחום בריאות הציבור (השפעת חומרי ריסוס על בריאות התושבים והשפעת תזונה ורעב בימי מלחמת העולם השנייה על התפתחות סרטן השד בנשים).

ח.      איל"ן הקיבוצי -  נסתיימה ההתרמה השנתית לאיל"ן בה זכינו לחיבוק חם ותרומות נדיבות מרחבי התנועה הקיבוצית כולה.

 

6.                  מחלקת הבטחון

א.      הסברה בבתי הספר – העברנו פעילות הסברתית לשנתות יא' ולשנתון יב' ב- 43 בתי ספר אזוריים. עיקר הפעילות התמקדה בחשיבות השרות הצבאי והצורך לעשות שרות משמעותי בצה"ל.

ב.      אנו מנהלים מאבק מול משרד החינוך במטרה לזכות בהקצאה גדולה יותר של ימי גדנ"ע לבתי הספר שלנו. בשנתיים האחרונות קיצץ המשרד ביותר ממחצית את מכסת ימי הגדנ"ע לבתי הספר ואילו אנחנו רואים בשבוע הגדנ"ע חלק מתהליך ההכנה לשרות משמעותי בצבא.

ג.       ערכנו סקר פנימי לבדיקת נתונים הגיוס בקרב בני הקיבוצים, הצורך עלה עקב כך שסקרי הצבא מתייחסים למוסדות חינוך ואינם מבודדים את בני הקיבוצים אשר מהווים רק מחצית ממספר התלמידים בשנתון. ממצאי הסקר, אף שאינו כולל את כל הקיבוצים, מעודדים וטובים יותר מנתונים הסקרים שעורך הצבא. יחד עם זאת יש לציין את בתי הספר העומדים בראש רשימת בתי הספר בכל הנוגע למיצוי יכולות  והתנדבות לשרות קרבי בצה"ל.

ד.      גיבשנו יחד עם מחלקת נפגעים בצה"ל את נהלי העבודה המשותפים, כולל ליווי המשפחות השכולות על ידי מחלקת פרט – דנה גורן.

ה.      המשך הקשר השוטף עם יחידות צה"ל בכלל זה סיוע בגיוס מתנדבים לשרות צבאי ושיבוצם ביחידות מובחרות.

ו.         פניות לסיוע וייעוץ – אנו עוסקים באופן שוטף במענה לפניות ובמתן ייעוץ, למחלקה רישום פניות אשר היקפן נע בסביבות 300 פניות לחודש.

 

7.                  קידום נשים

א.      פרוייקט ממונות למניעת הטרדה מינית בקיבוצים – פרוייקט חדשני וייחודי לתנועה הקיבוצית. התקיימו 6 קורסים בכל הארץ מקרית שמונה ועד באר שבע בדרום. השתתפו 106 נשים שהוכשרו כממונות בקיבוצים מ-92 קיבוצים.

קורסים נוספים יפתחו אחרי החגים בצפון בת"א ובדרום לאותם קיבוצים שעדיין לא נכנסו לפרוייקט.

ב.      יום האישה הבינלאומי צוין ב- 25.3.08 בשיתוף פרלמנט הנשים (ארגון גג לארגונים חברתיים פמיניסטיים) ומ.א. מטה אשר. הפעם עסקנו ביחסי פריפריה מרכז ממבט פמינסטי (בריאות, תעסוקה ונוער במצוקה).

ג.       ייצוג שוטף – בועדה למעמד האישה בכנסת (נושאים רלוונטים) הרשות למעמד האישה במשרד  ראש הממשלה והשלטון המקומי (כנס יועצות שנתי) ועוד.

ד.      כנס ניצנה – זו השנה השניה בה אנו מקיימים במסגרת הכנס תחנה העוסקת בסחר בנשים וחשיפת הנושא בפני מאות בני נוער. השנה קיבל הנושא משנה חשיבות בשל אימוץ הנושא ע"י האו"ם וממשלת ישראל. הרשות למעמד האישה נתנה ברכתה ומסרה דיווח על פעילותנו הן באו"ם והן בממשלה – זו פעילות ייחודית לתנועה הקיבוצית המאפשרת חשיפה של הנושא בפני נוער.

ה.      פרוייקט חד הוריות – הקמה ותמיכה בקבוצות של אמהות חד הוריות (צפון ודרום). התייחסות לבעיות המיוחדות לקיבוצים בעידן השינוי בקיבוצים.

ו.         הטמעת המלצות התנועה – מסמך חד הוריות הן בקרב קבוצה זו והן בקרב הנהלות הקיבוצים.

ז.       כנס ראשון התקיים ב- 1.2.08 ביוזמת מ.א. גליל עליון בו הבאתי את המלצות התנועה.

 

8.                  מחלקת פרט

סה"כ 94 פניות חדשות בחצי שנה הראשונה של שנת 2008 .

.

התחומים הבולטים בהם יש מגמת עליה במספר הפניות:

א.                   דיור – חלק ניכר מהפניות נובעות מתהליכי השיוך שהתחילו במרבית הקיבוצים (לפחות ברמת הדיונים) וברצונם של החברים "לשפר עמדות" בתחום זה.

הפניות היו בנושאים : גירושין , בנים בעלי צ.מ, הוצאת חבר מתור השיפוצים או תור לבניה חדשה , אי שמירה על תור הותק  במעבר לדירה חדשה ושיפוצים.

ב.                   עבודה ופיטורין – הרבה פניות בתחום זה, בעיקר בשכבת גילאי 45 + שנפגעו בעקבות התייעלות או סגירת ענפים בקיבוצים וחברים או בנים בעלי צרכים מיוחדים גבוליים (שאינם בהכרח מוכרים ע"י ביטוח לאומי) רובם בנים צעירים בעלי צרכים מיוחדים גבוליים.

בחלק מהקיבוצים לא קיימת מחלקת מש"א או שיש מנהל מש"א המזוהה מאד עם צרכי הממסד והקהילה ואינו  נתפס כמסייע לחברים.

ג.                    בנים בעלי צרכים מיוחדים – רוב הפניות מההורים וחלק מהבנים עצמם, המעונינים להסדיר את מערכת היחסים במסמכים כתובים וברורים.

הטיפול בתחומים אלו נעשים בליווי ובהתיעצויות עם המחלקה המשפטית או עם גדעון פלס מארגון אהדה.

ד.                   מיצוי זכויות – תחום הגדל הן במספרים והן "באיכות" הפניות.

הפניות הן בעיקר בתחום הבריאות והסיעוד, תקציבים וזכויות הורשה כמו כן פניות של אלמנים/ות, גרושים/ות, משפחות חד הוריות, כספי רנטות, בונוסים, מעברי דירות ועוד...

                       

אני חייבת לציין לטובה את מנהלי הקהילות, שמתיחסים לפניותי ברצינות ובאחריות, ובמיוחד את אלה שנחנים במידה מרובה של חמלה  ורגישות, בהבנתם כי קהילה נמדדת גם ביכולתה לראות כל פרט בנוסף לקהילה כולה .

 

9.                  מחלקת תרבות

א.   יצרנו קשר עם 25 רכזי תרבות חדשים.

ב.   ביקרנו בקיבוצי עוטף עזה בחודשץ מרץ.

ג.    קיימנו מפגשים אזורים באזורים: גליל עליון, רמת הגולן, עמק הירדן, גליל מערבי עמק יזרעאל מערבי, מרכז הארץ דרום ולב הארץ.

ד.    התקיים כנס ארצי בנושא "חוויה שיוצרת קהילה" בהשתתפות כל כ-80 רכזי תרבות מרחבי הארץ.

ה.    מרתון מופעים: הצגנו 12 קטעים ממופעים מתאימים לקהל הקיבוצי – השתתפו כ-60 רכזי/ות תרבות.

ו.     התקיים יום עיון: "חגי תשרי ממבט אחר" בשיתוף עם המדרשה באורנים.

ז.     יצרנו קשר עם מועצות אזוריות שיש בהן לפחות 10 – 9 קיבוצים על מנת לקדם את התרבות הפנים קיבוצית, זוהי רק התחלת הדרך.

ח.    אתר האינטרנט מופעל בצורה רצופה.

ט.    הוצגו עד כה 6 תערוכות אומנותיות בגלריית לאונרדו (ממוצע אחד לחודש).

י.     קיימנו אין ספור התייעצויות עם רכזי/ות תרבות, רכזי/ות חגיםבקיבוצים, אומנים רבים וגופים תרבותיים שונים על מנת לקדם את התרבות בקיבוצים.

יא.   מתוכנן קורס מקצועי לרכזי תרבות ופעילי תרבות בכלל, לחודשי הסתיו 2008.  

           

10.              מחלקת משאבי אנוש

א.      קשר עם כ- 100 מנהלי מש"א בקיבוצים, חלקם בביוקרים בקיבוץ

(כ-40 קיבוצים ב-2008) וחלקם בליווי ויעוץ במייל ובטלפון כולל בעלי תפקידים אחרים שעוסקים בנושא משאבי אנוש.

ב.      קשר וליווי של קבוצות עמיתים.

ג.       יום עיון בנושא צו הרחבה לפנסיה.

ד.      יצירת קשרי עבודה ושותפיות עם מעברים באזורים השונים.

ה.      מענה  לפרטים מקיבוצים בנושאי עבודה.

ו.         הכנת סקר השכר הקיבוצי ל 2008.

ז.        הכנת כנס משאבי אנוש ארצי למנהלים בקיבוצים ובתעשיה הקיבוצית במסגרת התנועה שיתקיים ב-  15.9.08 במלון מעלה החמישה.

ח.       המשך  טיפול בנושאי שכר, חוזים תנאים וכו'.

ט.      השתלמות פנים ארגוניות לעובדי הארגון. סדנא בגישור להכרת

הכלים הגישוריים. סדנא באימון להכרת הנושא.

 

11.              מטה לצמיחה דמוגרפית

א.      קמפיין נגב גליל – תגבור קליטה בקיבוצי הפריפיה.

o        הוגדרו קיבוצי היעד.

o        נשלחו שאלונים לצורך קבלת נתוני קליטה ומגמות.

o        נתקבלו 30 תשובות של מעונינים לקלוט רובם קיבוצים שיתופיים.

מגבלות הקליטה לרוב – שיכון. בפועל כבר קולטים כ- 150 איש.

ללא התערבות מוסדות מדינה ו/או לפחות מועצות, אי אפשר לקדם ברמה של "קמפיין" – והמהלך הזה כמהלך יזום, על כל צעדי ההתארגנות הנדרשים ותחת הכותרת הזאת נעצר.

 

ב.      אכלוס כרם שלום – גיוס 12 משפחות במסגרת "שנת שירות".

גויסו שני זוגות ויחיד. מצטרפים אליהם 8 ש.ש. שהופנו לשם על ידי אגף משימות.

ג.       קליטה לחברות – הפצת הרעיון בכל התנועה.

התקיים יום עיון בחודש יולי, הביא 160 מתענינים בנושא מ- 70

קיבוצים (50 מתחדשים, 20 שיתופיים) המסר נקלט והדברים קורים בשטח בהיקפים גדולים.

ד.      קליטה בקיבוצים השיתופיים – פיתוח מודל והטמעתו.

הופקה תכנה לצורך בניית אסטרטגיה של קליטה בקיבוץ שיתופי. מתקיים ליווי וקשר עם קבוצת קיבוצים שיתופיים בעיקר מחבל אשכול ונוספים באזור מגידו ובגולן (בסה"כ 15).

ה.      ליווי פרטני- ניב ויזל מקדיש חלק מזמן פעילותו לליוי פרטני של

4 קיבוצים.

ו.         ראיון מועמדים לקליטה – המשך תהליך קיים וכניסה לתהליכי מיון באמצעות קינן שפי – בוצעו על ידי תמי 54 ראיונות של משפחות, יחידים, חיצוניים ובני קיבוץ. 5 קיבוצים שלחו בנים / בנות לראיונות.

ז.       בניית מאגר תקנוני קליטה – איסוף מקיבוצים.

נאספו 15 תקנונים, קטעי תקנונים וקבצי החלטות בעניני קליטה מרוכזים בתיקיה ההולכת וגדלה וכבר מקיפה כ- 160 קיבוצים.

 

 

 

מטה הסיוע לישובי עוטף עזה

אגף החברה לקח על עצמו את הקמת מטה תנועתי, לתאם ולרכז את מאמצי הסיוע התנועתי לישובי עוטף עזה. במועצות האזוריות של עוטף עזה נמצאים 32 ישובים קיבוציים, מתוכם שניים של הקיבוץ הדתי והקיבוץ העירוני – מגוון. מתוך כלל הקיבוצים 25 נמצאים בטווח המסוכן – 4.5 ק"מ. 

במסגרת פעילות המטה אנו פועלים בכמה מישורים:

תאום פעילויות המחלקות בקיבוצים – במסגרת זאת החלו מחלקות הבריאות,    

התרבות ופרט למקד את פעילותן בקיבוצי עוטף עזה. נוצר קשר ראשוני עם

הקיבוצים וליווי בעלי התפקידים המעונינים בסיוע התנועתי.

    הקמת צוות היגוי – הקמת צוות היגוי הכולל את מזכירי התנועה וראשי המועצות:

    אשכול, שער הנגב, חוף אשקלון לתאם הפעילות מול משרדי הממשלה והתקשורת,

    כאשר הנושא המרכזי שמוביל פורום זה הוא מיגון הישובים.

    יצרנו מגבית תנועתית למימון הסעות לפעילויות ההפוגה בקיבוצים.

    עד כה נתרמו למגבית כ- 50 קיבוצים ובסכום כולל של כ- 130,000 ₪.

    אנו מלווים את הקיבוצים בכל הקשור להערכות לחרום, בכלל זה יצרנו לכל קיבוץ בקו   

    הראשון של עוטף עזה, קיבוץ מאמץ אשר מסוגל לסייע בשעת צרה ולקלוט משפחות  

    וחברים לתקופת התרעננות על פי הצורך.

    יצרנו קשרי עבודה עם קיבוץ מגוון אשר נמצא בשדרות אך מסתייע בליווי התנועה

    והמועצה האזורית שער הנגב.

 

 

 

 

סרטוני קיבוצים
סיפורי קיבוצים
מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים