הודעה דחופה וחשובה לניצולי שואה יוצאי הונגריה

הודעה דחופה לניצולי שואה יוצאי הונגריה

ארנה זמיר - 26.8.2008

 

 

בקשות להחזרי   מענקי הקרן לרווחה לנפגעי השואה בישראל – פרויקט HGT  סיוע לניצולי שואה יוצאי הונגריה

אשר יוגשו אחרי 1.9.2008 (יום שני הקרוב) לא יטופלו עד להודעה חדשה!!!

מסמכים אחרונים במחלקת בריאות ורווחה של התנועה הקיבוצית


מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים