התנועה להנהגות קיבוצים: פעולה נחרצת להבטחת גמלת המינימום (לפחות)

התנועה להנהגות קיבוצים: פעולה נחרצת להבטחת גמלת המינימום (לפחות)

אביב לשם, דובר התנועה הקיבוצית - 19.8.2008

 

 

לאור אי-בהירות בנושא אני חוזר ומפרסם מכתב ששיגרו בחודש שעבר מזכירי התנועה למנהלי קהילה ומזכירי קיבוצים בנושא הבטחת גמלת מינימום (לפחות) לגמלאים בקיבוץ מתחדש.

 

כותבים מזכירי התנועה:

"שני מהלכים משמעותיים התרחשו בקיבוצים בשנים האחרונות, ואלה משפיעים באופן ישיר על נושא הפנסיה:

לפני שנתיים פורסמו ונכנסו לתוקף תקנות הערבות ההדדית בקיבוץ המתחדש ובהם תקנה הקובעת ומעדכנת מעת לעת את סכום  המינימום שעל הקיבוץ להבטיח לכל חבר גמלאי.

עסקת תנובה אשר יצרה מקור כספי בכל הקיבוצים, אשר בדרך ישירה  או עקיפה צריך להגיע לקרנות הפנסיה של החברים.

בשני האירועים הנ"ל הייתה מעורבות ישירה של התנועה עבור ביטחונם הסוציאלי של החברים. נציין עוד כי תקנות הערבות ההדדית מתבססות על החלטות התנועה במועצה בתאריך 24.6.2004.

כמו כן, בהסכם שערכה התנועה עם הבנקים לאחר אישור עסקת תנובה הובטח כי חלק משמעותי מתמורות תנובה יופנו להסדרת הפנסיה בקיבוצים.

אנו פונים להנהלת הקיבוץ לפעול להתאמת גובה הגמלה לפחות לסכום הקבוע בתקנות הערבות ההדדית (2,900 ₪) ובהמלצות התנועה.

קיבוץ אשר אין ביכולתו להגיע לסכום המינימום שקבע רשם האגודות השיתופיות, נדרש לפנות לתנועה לשם בחינת הנושא. בכל מקרה, יש להבהיר כי אי-עמידה בסכום המינימום דורשת גם את אישור רשם האגודות.

אנשי התנועה עומדים לשירותכם - חברי וממלאי תפקידים, למתן עצה או סיוע. היעזרו במלווה האזורי, באגף החברה, אגף הכלכלה והמחלקה המשפטית."

מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים