זרקור על תל יוסף והצצה למעוז חיים - סיור מזכירות התנועה

זרקור על תל יוסף - והצצה למעוז חיים

אביב לשם, דובר התנועה הקיבוצית - 12.8.2008

 

זרקור על תל יוסף

 

צוות תנועתי בראשות המזכיר, ולוולה, עשה דרכו לקיבוץ תל יוסף. שאול גור, יו"ר הוועד הממונה סיפר: "כשנכנסו, היה הקיבוץ במצב של אי עמידה בכושר ההחזר, הפסד בשוטף, תזרים מזומנים בעייתי, מודל 'שינוי' לא מאוזן, קהילה בגירעון, גירעון אקטוארי משמעותי, בעיות חברתיות וללא מנהיגות פנימית. השינויים שביצענו הם מעבר לרווחיות, ניהול תזרים מבוקר, עבודה מסודרת מול הארגון האזורי והבנקים, הקטנת החוב החיצוני, מימוש עסקת תנובה (מכירת קרקע למחלבה), ביצוע רפורמה ברפת, הקמת חברת שווק למדגה (שופרסל), ומימוש מניות בתנובה.

 

בקהילה עודכן מודל השינוי, מקורות צנועים לפנסיה (כיום 2,450 ₪ ועוד כ 250 'בעין'), הקמת קרן מילואים, שיוך דירות לקראת סיום, ומבוצע הליך מתקדם להרחבה קהילתית של 200 יחידות. תוכניות לעתיד הם השלמת שיוך דירות, הרחבה קהילתית, קליטת בנים, הסדר נוסף לפריסת החוב עם הבנקים והגדלת יעד הפנסיה. סבור שיש להמשיך במקום וועד ממונה למספר שנים נוספות.

 

חיים שלוש, מנהל הקהילה סיפר כי בקיבוץ 300 חברים, לא כולם מתגוררים במקום. החל טיפול פרטני מול החברים הנמצאים מחוץ לקיבוץ להסדרת מעמדם. מערכת החינוך שכמעט ונעלמה החלה לגדול בדגש על משפחות עם ילדים, התמורות מכך עוברות לפנסיה. דגש מרכזי בעבודתנו הוא החזרת האמון של החברים בינם לבין עצמם, ובינם לממסד.

 

חברים אחרים אמרו כי פריסת החוב עד שנת 2020 אינה מספקת, הם הזהירו כי הרעה קטנה במצב הכלכלי תשפיע מיידית על יכולת העמידה בכושר ההחזר, כי אי-ביצוע החלטות מודל השינוי עלול להחריף מתיחויות פנימיות, וכי תל יוסף עדיין איננה בשלה לניהול עצמי ולכן חשוב המשך פעולת הוועד הממונה.

 

נציגי התנועה אמרו כי תוצאות עבודת הוועד מרשימות. צוין כי הבנקים אינם עושים הסדרים הכוללים מחיקת חוב לקיבוצים שמצבם השתפר, בוודאי שלא לאלו שעברו מהפסד לרווח. הובעה חשיבות לקליטת חברים - הדרך היחידה לשמור על קיומה של האגודה השיתופית קיבוץ, בייחוד לאור הקמת שכונה קהילתית עם 200 בתי-אב בסמוך לקיבוץ, עובדה שעשויה להטיל בספק את קיום הקיבוץ כקיבוץ.

 

ולוולה סיכם: התנועה הקיבוצית עברה 20 שנות משבר כלכלי וחברתי ונמצאת היום במצב אחר לגמרי. בשנים האחרונות בוצעו הסדרים רבים בקיבוצים, הסכמות על מחיר המים, עסקת תנובה, הסדר הסוכנות ובפתח הסדר משלים עם החטיבה להתיישבות. נושאים על הפרק הם מים לחקלאות, עיגון זכויות החקלאים בקרקע, עמידה בתקנות הסיווג, צמיחה דמוגרפית בצורת קליטה לחברות, דחיפת אישור לזכאויות בנייה, ושיוך דירות בהסדר פנימי. בנושא המשך פעילות הוועד הממונה אמר כי התנועה מעדיפה שמשך זמן הוועד יהיה קצוב וניהול הקיבוץ יחזור לידי חברי הקיבוץ. ולוולה הזהיר כי המשבר העולמי ושערי המטבעות מהווים איום כלכלי ממשי על קיבוצים, ויש להיערך לכך.

 

הצצה למעוז חיים

 

המשכו של הסיור היה במעוז חיים, השיתופי. הנתונים הכמותיים שהוצגו על ידי הרכזים האזוריים - אורי שמיר ומוטי קומרוב העידו על המציאות המורכבת בה מצוי הקיבוץ: 200 חברים והרבה תושבים זמניים. 50 חברים בגיל פנסיה, 50 עובדי חוץ וכ-80 עובדים בקיבוץ. הכנסות הקהילה - משכר עבודה בלבד. פנסיית מטרה של 2400 ₪ לפנסיונר צבורה למבוגרים. כ-100 ילדים במערכת החינוך. בשנים האחרונות לא נקלטו חברים חדשים. הקיבוץ נמצא בתהליך שינוי כבר 14 שנה והדבר גורר עמו מתחים חברתיים עזים ועזיבות של חברים. נמצאים לפני סיומו של תהליך רשת ביטחון בלווי של טל ישראלי.

 

אורי שמיר, המלווה האזורי מטעם התנועה (בצוותא עם מוטי קומרוב), הראה מצגת בה ניכר קיטון משמעותי בעודף מחקלאות (פגיעה אנושה במדגה כתוצאה מקרה, וייקור מחירי המים), הכנסה נמוכה יחסית מעבודות חוץ, הוצאות מימון גבוהות ורווחיות נמוכה בתאגידים. לעומת זאת, מפעל פולירז עבר מהפסד לרווח, ויש כוונה להכניס שותף שיזרים כסף למפעל ולקיבוץ בכדי לעמוד בהתחייבויותיו. מפעל אריזים בהפסד אחרי השקעה גדולה שלא הצדיקה את עצמה. דוידי מרום (דגניאה א'), יו"ר חדש, אמר כי הנזק למדגה - הענף העיקרי בחקלאות - אדיר. נדרשת עזרת התנועה בזירוז קבלת הלוואות לזמן ארוך כמוסכם עם משרד החקלאות למגדלי דגים לא מבוטחים. מפעלי הפלסטיק שהיו במגמת עליה קיבלו מכה גדולה עקב ירידת ערך הדולר ועליית מחיר חומרי הגלם שמקורם בנפט ומוצריו. בנוסף, קיימת מצוקת מים אמיתית.

 

כמה חברים העירו במהלך הדיון כי הקיבוץ שורד, אך מורגשת 'תקיעות' במעבר לשינוי, כסף רב מתבזבז, בעקבות עצירת הקליטה הוקם צוות לצמיחה דמוגראפית לבחינת מסלולי קליטה. .

 

דני תמרי ראש המועצה אמר כי תקיעות חברתית מהווה בעיה מרכזית במעוז חיים. נותרה עוד כברת דרך קטנה לקבלת החלטה על אורחות החיים וחשוב לעשותה לטובת העתיד. נציגי התנועה אמרו כי יש מקרים בהם דווקא משבר כלכלי עשוי להוות מנוף בביצוע מהלכים פנימיים לשיפור כלכלי וחברתי. הוסבר כי ההמלצה היא קליטה במעמד של חבר קיבוץ, וזאת בכדי למנוע מציאות של קיבוצים קטנים ומזדקנים שלא מתחדשים בחברים חדשים.

 

ולוולה אמר כי המציאות הקיבוצית שונה היום משמעותית מאשר בתקופת המשבר הגדול. מרבית הקיבוצים כבר עוברים לרווחיות, והביקוש להיקלט בקיבוצים חזר. התנועה משקיעה מאמץ בשמירה על אינטרסים בקרקע, בחקלאות, בתעשייה ובשיכון, ובשמירה על תקנות הסיווג, כרף תחתון במיוחד בכל הקשור לביטחון סוציאלי ופנסיה לגמלאים. הוא סיפר כי המלצת התנועה היא לתת עדיפות לקליטת חברים חדשים לחברות מלאה בתחום ה"הקו הכחול". ביחס לויכוח הפנימי במעוז אמר כי הקיבוץ נמצא בצומת החלטות ונדרשות הסכמות פנימיות. הציע להיעזר במודלים של קיבוצים אחרים בהם התקיים ויכוח פנימי. מוכן לבוא לאסיפת חברים ולהסביר את החשיבות הרבה של קבלת החלטה ויציאה לדרך מוסכמת מהר ככל האפשר.

 

סרטוני קיבוצים
סיפורי קיבוצים

מסמכים אחרונים במדור דוברות של התנועה הקיבוצית

מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים