9 מיליון זה הכי הכי - ח"כ חרמש יבדוק החלטת המשרד לענייני גמלאים לממן שיפוץ בתי קשישים במושבים בלבד, ולא בקיבוצים
ח"כ שי חרמש

9 מיליון זה הכי הכי

אביב לשם, דובר התנועה הקיבוצית - 5.8.2008 

 

 

 

 

ח"כ חרמש יבדוק החלטת המשרד לענייני גמלאים לממן שיפוץ בתי קשישים במושבים בלבד, ולא בקיבוצים

 

מזכירי התנועה ביקשו מח"כ שי חרמש (כפר עזה) לקחת על עצמו טיפול בהחלטת המשרד לענייני גמלאים לשקם בתי קשישים במושבים בלבד, ולא בקיבוצים, החלטה מפלה שהתקבלה בתרעומת במגזר הקיבוצי.

 

הנושא עלה בפגישה בה נדונו מספר נושאים המצריכים טיפול מול מוסדות המדינה. השתתפו מזכירי התנועה, חברי הכנסת 'הקיבוציים" ומספר ראשי מועצות אזוריות. דווח כי המשרד לענייני גמלאים כבר שיגר למספר מועצות אזוריות מכתב ובו פירט את סעיפי ההחלטה, המתייחסת רק לבתים במושבים - ומשמעותה שיקום 330 בתי קשישים נזקקים בהיקף כולל של 9 מיליון ₪ בפריסה של שלוש שנים. עלות שיפוץ כל דירה, נכתב, לא תעלה על סך של 30,000 ש"ח. אין שום סיבה, התבטאו משתתפי הפגישה, לאפלייתם לרעה של ותיקי הקיבוצים לעומת ותיקי המושבים.

מסמכים אחרונים במדור דוברות של התנועה הקיבוצית

מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים