ועדים ממונים בקיבוצים

ועדים ממונים בקיבוצים

 

30.7.2008

 

 
30.7.2008

 

 

בשורה משמחת - בעוד שבשנת 2003 התנהלו 30 קיבוצים תחת ועד ממונה מטעם רשם האגודות השיתופיות, בסוף שנת 2007 היו רק 18 קיבוצים מנוהלים על ידי ועד ממונה חיצוני, ועד סוף 2008 צפויים לחזור עוד לפחות שני קיבוצים לניהול עצמי. עבורנו, זהו אישוש נוסף לתהליך היציאה ממשבר כלכלי במרבית קיבוצי התנועה, וגושפנקא ליכולת הניהול העצמי.

 

חשוב לי לשפוך אור על "קיבוצי הוועד הממונה" מכיוון שהנושא צץ מעת לעת בעיתונות ובשיח הקיבוצי כחלק מניסיונם של כותבים, תוך שימוש לעתים במידע לא מדויק בנושא ועדים ממונים, לביסוס דעה או טיעון בוויכוח על עתיד הקיבוצים.

חשוב לי להאיר את התופעה, שלשמחתנו מצטמצמת בשנתיים האחרונות, וזאת מתוקף תפקידי כמנהל אגף רכזים אזוריים-מלווי קיבוצים, אחריותי על קיבוצי הוועד הממונה, וחברותי בשישה ועדים ממונים המקנה לי היכרות קרובה ומקיפה של המציאות.

 

שתי סיבות עיקריות מביאות להחלטה על מינוי ועד ממונה מטעם רשם האגודות השיתופיות, בעקבות פניית התנועה:

ראשונה, כלכלית - משבר כלכלי חמור, תביעות נושים וסיכון ממשי להמשך התנהלות הקיבוץ. לאחר זיהוי המשבר נרתמים הארגון הכלכלי האזורי, התנועה, המטה להסדרי הקיבוצים והבנקים להסדר חובות. לביצוע ההסדר, נדרש הקיבוץ לפעול תחת ועד ממונה שיבטיח עמידה בתנאיו.

הסיבה השנייה, חברתית - תהליכי 'השינוי' מצריכים קבלת החלטות בנושאים הנוגעים לכל חבר - ביניהן גובה "רשת הביטחון" והפנסיה, סבסוד הוצאות בריאות, חינוך, ותק, שיוך "פירות" הנכסים, תב"ע, שיוך דירות ותקנון קליטה. ההחלטות צריכות להיות מאוגדות בתקנון חדש ולקבל את אישור החברים ברוב הנדרש ע"פ סעיף 118 בתקנון הקיבוץ. מדובר בשורה ארוכה של אסיפות (או שיחת קיבוץ), ובסופן קבלת החלטות ברוב מיוחס. לדוגמה, בקיבוץ גדול שסיים לאחרונה תהליך שינוי נדרשו כ-100 (!!) אספות רק בסוגיות 'השינוי'. בקיבוצים בהם קיימת תחושה של "תקיעות" בתהליך השינוי, פונה הקיבוץ לרשם האגודות השיתופיות בבקשה למנות לו "ועד ממונה מרצון" לסייע בתהליך קבלת ההחלטות. 

 

יו"ר הוועד הממונה פועל כנציג ה'רשם' בקיבוץ, מופקד על ניהולו התקין של הקיבוץ, בשיתוף פעולה מלא עם מוסדות הקיבוץ המוסמכים. עצם כניסת ניהול חיצוני מביאה צמצום בסמכויות החברים ומוסדות הקיבוץ להחליט בסוגיות הניהול השוטף. באחריות החברים באמצעות האספה/שיחת הקיבוץ נשארים נושאים משמעותיים כמו: קבלת חברים חדשים, שינוי תקנון ואישור מאזן. מהיכרותי את 'השטח', יושבי הראש בוועדים רגישים לנושא יידוע החברים במצב הקיבוץ, ובשונה מהעבר עושים יותר מאמצים לשתף את חברי הקיבוץ במידע וקבלת החלטות באסיפת הקיבוץ, הרבה מעבר לנדרש מהם על פי התקנה המחייבת של משרד הרשם.

 

עד מתי נמשך הוועד הממונה? מבחינתנו, יוזמיו - התנועה ומשרד 'הרשם' - המסר הקבוע לקיבוץ ולוועד היא קיצור משך כהונת הוועד הממונה ככל שניתן והחזרת הקיבוץ לניהול עצמי, תוך הערכת המצב הכלכלי ויכולת החברים להגיע להסכמות שיאפשרו ניהול אחראי בקיבוץ.

 

אני יכול להעריך, שבמידה והקיבוצים לא ייכנסו שוב למשבר כלכלי (כאשר "אסונות הטבע" והיחלשות הדולר מעמידות הערכה זאת בסימן שאלה), הסיבות שיובילו קיבוצים לפנות ל"ועד ממונה מרצון" בעתיד יהיו החברתיים - הקשיים ביכולת להגיע להסכמות פנימיות באשר לאורחות החיים.

 

עמרי כנען,

ראש אגף הרכזים - מלווי קיבוצים,

התנועה הקיבוצית

 
מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים