בתוך שלושה חודשים - סקר עדכני על המציאות הפנסיונית בקיבוצים

בתוך שלושה חודשים - סקר עדכני על המציאות הפנסיונית בקיבוצים

אביב לשם, דובר התנועה הקיבוצית - 22.7.2008

 

בביצוע: המכון לחקר הקיבוץ. סקר 2007, שלא כולל את כספי מניות תנובה, מצביע על כך שקיבוצים רבים טרם הגיעו ליעד הפנסיה המינימאלי

 

המכון לחקר הקיבוץ באוניברסיטת חיפה מפרסם סקר שערך בקיץ 2007 בין 115 קיבוצים מתחדשים בנושא ביטחון סוציאלי: "עזרה הדדית - גמלאים". את הסקר יזם האגף החברתי בתנועה הקיבוצית, והוא בוצע על ידי פרופ' גילה אדר, חוקרת המכון, והווארד כהן, עד לאחרונה באגף החברתי של התנועה.

 

פילוח הממצאים מגלה כי ב-42% מהקיבוצים שמתנהלים על פי מודל רשת הביטחון לא שילמו לגמלאים את פנסיית המינימום (2,400 ₪ בשנת 2007 לא כולל ביטוח לאומי) כפי שמתחייב מהוראת רשם האגודות השיתופיות. 35% מהקיבוצים מתקצבים את הגמלאים החיים לבד בסכום הקטן מהמינימום שנקבע על ידי הרשם האגודות השיתופיות, ו-55% מתקצבים אותו בסכום גדול יותר. בהשוואת גמלאי החי לבדו לבין זוג גמלאים מצבם של האחרונים קשה יותר: שיעור הקיבוצים בהם התקציב לזוג נמוך מהמינימום הנדרש עומד על 58%. 30% מן הקיבוצים העלו מעל למינימום את התקציב לגמלאים ורק ב-12% מן הקיבוצים התקציב עומד על סך 8,000 ₪. מהסקר עולה כי נכסי הקיבוץ וקרן פנסיה הם המקור העיקרי למימון תקציב הגמלאים. פנסיית המטרה ברוב הקיבוצים שהחלו להפקיד כספים לפני כעשור הייתה זעומה, ולכן מחצית מהקיבוצים נאלצים לממן כיום את תקציב הגמלאים ממסים שמשלמים החברים. עוד עולה כי רוב הקיבוצים לא משתתפים בתשלומי ביטוח בריאות משלים, ביטוח שיניים וביטוח חיים, אבל משתתפים בהוצאות בריאות שונות כגון הרחבת שעות תקן של אחיות במרפאה מקומית, הסעות והוצאות על תרופות.

 

הסיפור של הקיץ שעבר

 

בתגובה לממצאים אמרה רבקה וילנד, מנהלת האגף החברתי בתנועה ויוזמת הסקר, כי הסקר נערך בשנה שעברה במטרה לקבל תמונת מצב עדכנית על נושאים הקשורים לביטחון הסוציאלי, בהם נושאי הפנסיה, של חברי הקיבוצים בקיבוץ המתחדש.

 

בהתייחסה לממצאים אמרה וילנד כי "התמונה שהתקבלה במרבית הפרמטרים לא הייתה חדה מספיק. היא הסבירה כי "תקנות הקיבוץ המתחדש" מאפשרות לקיבוץ לתת לפנסיונרים את הפנסיה בכסף, בשווה כסף ובמילוי צרכים 'בעין'. ממצאי הסקר בעייתיים מכיוון שאינם מלמדים כמה קיבוצים מתוך אלה שלא הגיעו לסכום המינימום משלימים את הסכום בשירותים ב'עין', באמצעות סבסוד תרופות וצורכי בריאות אחרים, הסעות והסעדה, ולמעשה עומדים בסכום הנדרש.

 

וילנד ציינה כי ממצאי הסקר רלוונטיים לשנת 2007 אך לא למציאות של היום. הסיבה העיקרית- בממצאי הסקר לא נכלל מרכיב משמעותי ביותר - כספי מניות תנובה שמומשו ובקיבוצים רבים הוזרמו לקרנות הפנסיוניות של החברים. לאור המציאות שהשתנתה אנחנו מקיימים בימים אלה - שנה לאחר הסקר הקודם - סקר עדכני וממוקד לשאלות הפנסיה והפנסיונרים בלבד, בעזרתו נוכל לקבל תמונה אמינה על רמת הפנסיה בקיבוצים המתחדשים. נתוני הסקר שקיימנו לפני שנה יהיו להשוואה בלבד.

 

" class="lnk">
בביצוע: המכון לחקר הקיבוץ. סקר 2007, שלא כולל את כספי מניות תנובה, מצביע על כך שקיבוצים רבים טרם הגיעו ליעד הפנסיה המינימאלי

 

המכון לחקר הקיבוץ באוניברסיטת חיפה מפרסם סקר שערך בקיץ 2007 בין 115 קיבוצים מתחדשים בנושא ביטחון סוציאלי: "עזרה הדדית - גמלאים". את הסקר יזם האגף החברתי בתנועה הקיבוצית, והוא בוצע על ידי פרופ' גילה אדר, חוקרת המכון, והווארד כהן, עד לאחרונה באגף החברתי של התנועה.

 

פילוח הממצאים מגלה כי ב-42% מהקיבוצים שמתנהלים על פי מודל רשת הביטחון לא שילמו לגמלאים את פנסיית המינימום (2,400 ₪ בשנת 2007 לא כולל ביטוח לאומי) כפי שמתחייב מהוראת רשם האגודות השיתופיות. 35% מהקיבוצים מתקצבים את הגמלאים החיים לבד בסכום הקטן מהמינימום שנקבע על ידי הרשם האגודות השיתופיות, ו-55% מתקצבים אותו בסכום גדול יותר. בהשוואת גמלאי החי לבדו לבין זוג גמלאים מצבם של האחרונים קשה יותר: שיעור הקיבוצים בהם התקציב לזוג נמוך מהמינימום הנדרש עומד על 58%. 30% מן הקיבוצים העלו מעל למינימום את התקציב לגמלאים ורק ב-12% מן הקיבוצים התקציב עומד על סך 8,000 ₪. מהסקר עולה כי נכסי הקיבוץ וקרן פנסיה הם המקור העיקרי למימון תקציב הגמלאים. פנסיית המטרה ברוב הקיבוצים שהחלו להפקיד כספים לפני כעשור הייתה זעומה, ולכן מחצית מהקיבוצים נאלצים לממן כיום את תקציב הגמלאים ממסים שמשלמים החברים. עוד עולה כי רוב הקיבוצים לא משתתפים בתשלומי ביטוח בריאות משלים, ביטוח שיניים וביטוח חיים, אבל משתתפים בהוצאות בריאות שונות כגון הרחבת שעות תקן של אחיות במרפאה מקומית, הסעות והוצאות על תרופות.

 

הסיפור של הקיץ שעבר

 

בתגובה לממצאים אמרה רבקה וילנד, מנהלת האגף החברתי בתנועה ויוזמת הסקר, כי הסקר נערך בשנה שעברה במטרה לקבל תמונת מצב עדכנית על נושאים הקשורים לביטחון הסוציאלי, בהם נושאי הפנסיה, של חברי הקיבוצים בקיבוץ המתחדש.

 

בהתייחסה לממצאים אמרה וילנד כי "התמונה שהתקבלה במרבית הפרמטרים לא הייתה חדה מספיק. היא הסבירה כי "תקנות הקיבוץ המתחדש" מאפשרות לקיבוץ לתת לפנסיונרים את הפנסיה בכסף, בשווה כסף ובמילוי צרכים 'בעין'. ממצאי הסקר בעייתיים מכיוון שאינם מלמדים כמה קיבוצים מתוך אלה שלא הגיעו לסכום המינימום משלימים את הסכום בשירותים ב'עין', באמצעות סבסוד תרופות וצורכי בריאות אחרים, הסעות והסעדה, ולמעשה עומדים בסכום הנדרש.

 

וילנד ציינה כי ממצאי הסקר רלוונטיים לשנת 2007 אך לא למציאות של היום. הסיבה העיקרית- בממצאי הסקר לא נכלל מרכיב משמעותי ביותר - כספי מניות תנובה שמומשו ובקיבוצים רבים הוזרמו לקרנות הפנסיוניות של החברים. לאור המציאות שהשתנתה אנחנו מקיימים בימים אלה - שנה לאחר הסקר הקודם - סקר עדכני וממוקד לשאלות הפנסיה והפנסיונרים בלבד, בעזרתו נוכל לקבל תמונה אמינה על רמת הפנסיה בקיבוצים המתחדשים. נתוני הסקר שקיימנו לפני שנה יהיו להשוואה בלבד.

 

" class="lnk">http://www.kibbutz.org.il/scandir/scandir20.htm"MARGIN: 0cm 0cm 0pt">בביצוע: המכון לחקר הקיבוץ. סקר 2007, שלא כולל את כספי מניות תנובה, מצביע על כך שקיבוצים רבים טרם הגיעו ליעד הפנסיה המינימאלי

 

המכון לחקר הקיבוץ באוניברסיטת חיפה מפרסם סקר שערך בקיץ 2007 בין 115 קיבוצים מתחדשים בנושא ביטחון סוציאלי: "עזרה הדדית - גמלאים". את הסקר יזם האגף החברתי בתנועה הקיבוצית, והוא בוצע על ידי פרופ' גילה אדר, חוקרת המכון, והווארד כהן, עד לאחרונה באגף החברתי של התנועה.

 

פילוח הממצאים מגלה כי ב-42% מהקיבוצים שמתנהלים על פי מודל רשת הביטחון לא שילמו לגמלאים את פנסיית המינימום (2,400 ₪ בשנת 2007 לא כולל ביטוח לאומי) כפי שמתחייב מהוראת רשם האגודות השיתופיות. 35% מהקיבוצים מתקצבים את הגמלאים החיים לבד בסכום הקטן מהמינימום שנקבע על ידי הרשם האגודות השיתופיות, ו-55% מתקצבים אותו בסכום גדול יותר. בהשוואת גמלאי החי לבדו לבין זוג גמלאים מצבם של האחרונים קשה יותר: שיעור הקיבוצים בהם התקציב לזוג נמוך מהמינימום הנדרש עומד על 58%. 30% מן הקיבוצים העלו מעל למינימום את התקציב לגמלאים ורק ב-12% מן הקיבוצים התקציב עומד על סך 8,000 ₪. מהסקר עולה כי נכסי הקיבוץ וקרן פנסיה הם המקור העיקרי למימון תקציב הגמלאים. פנסיית המטרה ברוב הקיבוצים שהחלו להפקיד כספים לפני כעשור הייתה זעומה, ולכן מחצית מהקיבוצים נאלצים לממן כיום את תקציב הגמלאים ממסים שמשלמים החברים. עוד עולה כי רוב הקיבוצים לא משתתפים בתשלומי ביטוח בריאות משלים, ביטוח שיניים וביטוח חיים, אבל משתתפים בהוצאות בריאות שונות כגון הרחבת שעות תקן של אחיות במרפאה מקומית, הסעות והוצאות על תרופות.

 

הסיפור של הקיץ שעבר

 

בתגובה לממצאים אמרה רבקה וילנד, מנהלת האגף החברתי בתנועה ויוזמת הסקר, כי הסקר נערך בשנה שעברה במטרה לקבל תמונת מצב עדכנית על נושאים הקשורים לביטחון הסוציאלי, בהם נושאי הפנסיה, של חברי הקיבוצים בקיבוץ המתחדש.

 

בהתייחסה לממצאים אמרה וילנד כי "התמונה שהתקבלה במרבית הפרמטרים לא הייתה חדה מספיק. היא הסבירה כי "תקנות הקיבוץ המתחדש" מאפשרות לקיבוץ לתת לפנסיונרים את הפנסיה בכסף, בשווה כסף ובמילוי צרכים 'בעין'. ממצאי הסקר בעייתיים מכיוון שאינם מלמדים כמה קיבוצים מתוך אלה שלא הגיעו לסכום המינימום משלימים את הסכום בשירותים ב'עין', באמצעות סבסוד תרופות וצורכי בריאות אחרים, הסעות והסעדה, ולמעשה עומדים בסכום הנדרש.

 

וילנד ציינה כי ממצאי הסקר רלוונטיים לשנת 2007 אך לא למציאות של היום. הסיבה העיקרית- בממצאי הסקר לא נכלל מרכיב משמעותי ביותר - כספי מניות תנובה שמומשו ובקיבוצים רבים הוזרמו לקרנות הפנסיוניות של החברים. לאור המציאות שהשתנתה אנחנו מקיימים בימים אלה - שנה לאחר הסקר הקודם - סקר עדכני וממוקד לשאלות הפנסיה והפנסיונרים בלבד, בעזרתו נוכל לקבל תמונה אמינה על רמת הפנסיה בקיבוצים המתחדשים. נתוני הסקר שקיימנו לפני שנה יהיו להשוואה בלבד.

 

מסמכים אחרונים במדור דוברות של התנועה הקיבוצית

מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים