ולוולה: "רוח חדשה בקיבוצים - הבנים חוזרים" - כנס המטה התנועתי לצמיחה דמוגרפית
זאב ולוולה שור

ולוולה: "רוח חדשה בקיבוצים - הבנים חוזרים"

אביב לשם, דובר התנועה הקיבוצית - 15.7.2008

 

ראו תמונה בהמשך

 

160 נציגי קיבוצים השתתפו בכנס המטה התנועתי לצמיחה דמוגרפית. 60% מהמצטרפים החדשים הם בני קיבוץ השבים הביתה

 

תכונה בשטח: הביקוש להתגורר בקיבוץ קיים, בחלק מהאזורים הוא בשיאו, למשל במישור החוף, ערי ירושלים ובשפלה. מנתונים שמסרו אנשי המטה התנועתי לצמיחה דמוגרפית הביקוש להיקלט ולבנות בית בתוך שטח הקיבוץ הוא עשר משפחות המתמודדות על כל מגרש פנוי.

 

המציאות החדשה, ודרכי התמודדות נכונה עמה עמדו במרכזו של כנס שארגן המטה ובו השתתפו 160 נציגים של 70 קיבוצים. את הכנס פתח מזכיר התנועה, ולוולה, שסיפר על הרוח החדשה והאופטימית השוררת היום בקיבוצים רבים - הן בתחום קליטת הבנים שמבקשים לחזור, והן במצב הכלכלי המשתפר. הוא הציע לגבש הסכמים מפורטים עם תושבי שכונות ההרחבה בכדי למנוע חיכוכים עתידיים והזכיר כי המלצת התנועה היא קליטה לחברות מלאה בקיבוץ. לדבריו, ללא סיוע ממשלתי לשיקום תשתיות פיזיות ופיתוח אזוריי תעסוקה ותעשייה בפריפריה הצמיחה עלולה להיעצר. עמיקם אסם, רכז פעיליות המטה ציין כי בשנת 2007 חל מהפך בשיטת ההצטרפות לקיבוצים - פחות מצטרפים כתושבים זמניים, הרוב בחרו להצטרף כשותפים - חברי קיבוץ. לדבריו, 50% מהקיבוצים כבר מקיימים מהלכי קליטה למעמד של "חבר קיבוץ", ו-60% מהמצטרפים החדשים הם בני קיבוץ המבקשים לחזור הביתה.

 

בכנס השתתפו 160 נציגים של 70 קיבוצים. הוצגו פתרונות להתמודדות עם הביקוש הגואה, הוצגו מגוון מסלולי קליטה, אפשרויות בניית בית בשטח הקיבוץ, ופתרונות "יצירתיים" כמו "בנייה עצמית" של המצטרפים (המממנים בעצמם את בניית ביתם בקיבוץ לאחר קבלתם כחברים), ו"משכנתא הפוכה": הנקלט מממן את הבנייה והקיבוץ מחזיר לו בתשלומים חודשיים את ההוצאה הגדולה, כך שבסופו של דבר כל חברי הקיבוץ זכו לקבל את השיכון שלהם במימון הקיבוץ.

 

את כל המידע ניתן למצוא באתר המטה http://www.kibbutz.org.il/tzmicha

משתתפי הכנס
 

מסמכים אחרונים במדור דוברות של התנועה הקיבוצית

מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים