ישראל 2008: למ"ס מחפש מפקחים לסקר מפקד אוכלוסין

ישראל 2008: למ"ס מחפש מפקחים לסקר מפקד אוכלוסין

אביב לשם, דובר התנועה הקיבוצית - 15.7.2008

 

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה פרסמה מכרז לסגל המפקחים לסקר מפקד האוכלוסין 2008

 

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה תבצע בשנת 2008 את מפקד האוכלוסין. המפקד הוא פעילות מיוחדת רחבת היקף המתבצעת אחת לעשור בכל הארץ. מטרתו לאסוף מידע על כלל האוכלוסייה על מנת להציג תמונה מלאה ומהימנה של האוכלוסייה בארץ, תנאי המגורים ותכונות דמוגרפיות, חברתיות וכלכליות.

 

כך הסבירו אנשי הלמ"ס לד"ר רן כוחן, רכז היחידה האסטרטגית של התנועה, המשמש כאיש הקשר בין הלמ"ס לקיבוצים, לנושא המפקד. תפקיד המפקח הוא בשכר, ובפועל - ניהול צוות רכזים וסוקרים; ניהול הדרכת הרכזים והסוקרים; פיקוח ובקרה על עבודתם; מתן מענה לבעיות פקידה העולות בשטח.

 

מספר העובדים אותם תגייס הלשכה למפקד בפריסה ארצית יהיה כ-3,000 איש: סגל ניהולי - 45, מפקחים - 73, רכזים - כ-400 וסוקרים - כ-2500.

 

סקר מפקד האוכלוסין 2008 הוא המפקד הראשון בו הנתונים מהאוכלוסייה יאספו באמצעות מחשבים ניידים (ולא באמצעות שאלונים מנייר כפי שהיה נהוג עד כה). הדבר יאפשר פרסום מהיר יותר של הנתונים ובאיכות גבוהה יותר. במקביל לגיוס סגלי המפקד הלמ"ס מקימה 12 לשכות אזוריות שבאמצעותן יתבצע המפקד. המקומות בהם יוקמו הלשכות הם: אילת, אשדוד, באר-שבע, חיפה, טבריה, יהודה והשומרון (בירושלים), ירושלים, כרמיאל, נתניה (תמוקם בחדרה), פתח תקווה, ראשון לציון (תמוקם באזור) ותל-אביב.

 

מידע נוסף על המפקד ואופן הגיוס ניתן לקבל באתר האינטרנט: http://mifkad.cbs.gov.il.

מסמכים אחרונים במדור דוברות של התנועה הקיבוצית

מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים