נשיא המדינה פרס יקיים כנס ארצי לתמיכה בהתיישבות
שמעון פרס

נשיא המדינה פרס יקיים כנס ארצי לתמיכה בהתיישבות

אביב לשם, דובר התנועה הקיבוצית - 15.7.2008

 

על כך מסרו גברי ברגיל ומאיר כהן שעומדים בראש צוות לשיתוף פעולה בפריפריה מטעם הנשיא

 

צוות לשיתוף פעולה בפריפריה שהקים נשיא המדינה, שמעון פרס, נפגש בשבוע שעבר לפגישת עבודה שנייה. עיקרה של הפגישה - בניית תוכנית עבודה משותפת לראשי יישובי הפריפריה. את עבודת הצוות מרכזים מזכיר התנועה הקיבוצית, גברי ברגיל, וראש עיריית דימונה, מאיר כהן. שותפים בו ראשי ערים ומועצות אזוריות, ואנשי ציבור דוגמת רחל רבין-יעקב ופרופ' זאב צחור.

 

הנחת העבודה שעלתה בדיונים הראשונים הייתה שיש להכשיר את הקרקע לשיתוף פעולה בין יישובי הפריפריה באמצעות ניפוץ "קיר הזכוכית" שעדיין קיים בין עיירות הפיתוח וההתיישבות, בעיקר זאת הקיבוצית. חברי הצוות ציינו שתוכנית העבודה צריכה לעסוק בפירוק מתחים, ככל שהם קיימים, ולטפל בשבירת דימויים ודעות קדומות הקיימות גם כיום בשני הצדדים.

 

ברגיל הסביר לאחר הישיבה שהכוונה היא ליצור מגוון ממשקי פעילות משותפים בתחומי ניהול, חינוך, חברה ותרבות בקרב נוער וגם מבוגרים, במטרה לשבור את "קיר הזכוכית" הקיים בין הצדדים מחד, ולחזק את שיתוף הפעולה בטיפול בנושאים ציבוריים מול המדינה מאידך.

 

בתחילת הישיבה הציג מאיר כהן עבודה משותפת שכבר החלה בין מחלקות החינוך של התנועה הקיבוצית ועיריית דימונה. אלה החלו בעקבות הביקור של מזכירות התנועה הקיבוצית בעיר לפני כשנה. התוכנית כוללת מפגשי מורים, קורסים משותפים, פרויקט משותף של תזמורות בני הנוער הקיבוציים ודימונה, ומה שנחשב ל"פרויקט הדגל" - בניית תוכנית לימודים לשיעורי אזרחות שתילמד במשותף בבתי הספר בדימונה ובמועצות האזוריות ותעסוק בשינוי הדעות הקדומות. התוכנית תכלול גם מפגשי תלמידים.

 

במהלך הישיבה הועלו רעיונות לתוכנית העבודה, ביניהם הקמת פורום ארצי וקבוצות עמיתים אזוריות של הנהגות יישובים, כתיבת אמנה חברתית משותפת, והקמת מכון מחקר שיעסוק בתולדות המרחב הפריפריאלי.

 

כהן וברגיל מסרו למשתתפים כי בחודש ספטמבר מתכנן נשיא המדינה, שמעון פרס, לקיים בבית הנשיא כנס התיישבות גדול במסגרתו תוצג תוכנית עבודת הצוות. הם הוסיפו שגיבויו של הנשיא למהלך מהווה בסיס מצוין לקידום שיתוף הפעולה בין עיירות פיתוח, קיבוצים ומושבים, תוכנית, לה חשיבות מהבחינה הלאומית, ומבחינת שדרוג היכולת לטפל באתגרים עמם מתמודדת הפריפריה.

מסמכים אחרונים במדור דוברות של התנועה הקיבוצית

מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים