שוויון תחילה - היחידה התנועתית לקידום נשים מובילה מהלך למען נשים חד-הוריות בקיבוצים, וליווי ממונות מניעת הטרדה מינית בקיבוצן

שוויון תחילה

אביב לשם, דובר התנועה הקיבוצית - 8.7.2008

 

היחידה התנועתית לקידום נשים מובילה מהלך למען נשים חד-הוריות בקיבוצים, וליווי ממונות מניעת הטרדה מינית בקיבוצן

סמדר סיני

היחידה לקידום נשים עוסקת בימים אלה בקיום מפגשים לממונות מניעת הטרדה מינית על מנת לסייע להן להטמיע את הנושא בקיבוצן. מפגשים אזוריים כבר מתקיימים באופן סדיר במועצת מנשה, בתל אביב לקיבוצי המרכז, ובעמקים. בתכנון מפגשים גם בדרום ובגליל. קורסי הכשרת ממונות נוספות ייפתחו אחרי חגי תשרי.

 

נושא נוסף בו עוסקת סמדר סיני, רכזת פעילות היחידה, הוא מעמד נשים חד-הוריות בקיבוצים. לדבריה, אוכלוסייה זו נופלת "בין הכיסאות" במקרים רבים, בייחוד בעת שינוי אורחות החיים, ולכן נדרשת כלפיה התייחסות מיוחדת. העיסוק בנושא יכלול מפגשי הסברה בפורומים קיבוציים ואזוריים על זכויות חד-הורית בקיבוץ - לנשים עצמן, ולמנהלי קהילה בקיבוצים. סמדר הוסיפה כי הארגון וההסברה יהיו בשיתוף מחלקת הרווחה בתנועה ובמועצות האזוריות, שכן העובדות הסוציאליות הן דמות מפתח בשמירת זכויות נשים חד-הוריות.

 

בכנס השנתי של מנהלי משאבי אנוש בקיבוצים יוצג גם סקר השכר בקיבוצים, המפרט את ממוצע ההשתכרות במקצועות השונים בתוך הקיבוץ. היחידה לקידום נשים נערכת לקראת פרסום הממצאים ובדיקת מקומן של נשים בטבלת מקבלי השכר, והפניית זרקור לתופעות של פערי שכר, אם יימצאו, בין גברים לנשים באותו התפקיד או המקצוע.

 

לאתר היחידה התנועתית לקידום נשים

מסמכים אחרונים במדור דוברות של התנועה הקיבוצית

מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים