מעלים הילוך: 'פנסיה הוגנת' לחברים - המלצות התנועה

מעלים הילוך: 'פנסיה הוגנת' לחברים

אביב לשם, דובר התנועה הקיבוצית, 10.6.2008

 

פגישה נוספת נערכה בין מזכירי התנועה לקבוצת חברי קיבוצים שפועלת בחודשים האחרונים לקידום נושא פנסיה הוגנת לחברי קיבוץ. מטעם הקבוצה השתתפו עמירם אפרתי, דב פלג, שמחה אפלבאום, צביקה שפרוני, טללי קאנץ ובכז אפלל. הקבוצה, 'פנסיה בראש', עוסקת בנוסחה לפנסיה הוגנת, מערכת לאכיפת פנסיית מינימום, שקיפות עלויות עבודה בקיבוצים (ללא פגיעה בפרטיות), ובדיקת רמת המיסוי הפנימי. בפגישה נדונה גם הצעה לפעול להקשחת מבחן אישור רשם האגודות למעבר לקיבוץ מתחדש בהתחייבות מוצקה ואמצעים מוכחים להבטחת זכויות הפנסיונרים.

 

בסיכום הפגישה, שהוגדרה כמוצלחת, סוכם להמשיך לפעול יחדיו בכל התחומים, ולשווק את הרעיון בקיבוצים.

 

למסמך על המלצות התנועה בנוגע לפנסיה לגמלאים

מסמכים אחרונים במדור דוברות של התנועה הקיבוצית

מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים