חג החקלאים, שבועות, תשס"ח: תפוקת החקלאות הקיבוצית בשנת 2007 הסתכמה ב-8.96 מיליארד ₪: גידול בערכי תפוקת ענפי הצומח ובעלי חיים

חג החקלאים, שבועות, תשס"ח: תפוקת החקלאות הקיבוצית בשנת 2007 הסתכמה ב-8.96 מיליארד ₪: גידול בערכי תפוקת ענפי הצומח ובעלי חיים

אביב לשם, דובר התנועה הקיבוצית - 4.6.2008

 

 

בתנועה הקיבוצית מתריעים כי ב-2008 צפוי קיטון משמעותי בהכנסות כתוצאה מנזקי הקרה, עליית מחיר מזון לבעלי חיים, קיטון במשקעים וקיצוץ מים שפירים לחקלאות

 

חג השבועות, המזוהה גם כחגם של החקלאים בישראל מתרחש השנה בצל גידול בתפוקות הגידולים החקלאיים, אך גם בצל פגעים ואיומים דוגמת הקרה שפגעה בגידולים מהצפון ועד לדרום, עליית מחיר מזון לבעלי חיים, מיעוט משקעים וקיצוץ נרחב בכמויות המים השפירים לחקלאות.

 

מנתוני שמפרסמת התנועה הקיבוצית עולה כי תפוקתה הכוללת של החקלאות הקיבוצית הסתכם בשנת 2007 ב-8.96 מיליארד ₪, והיא היוותה כ-40% מסך התפוקה החקלאית בישראל. היא  כוללת תפוקת הקיבוצים ועסקי חקלאות בארגונים אזורים של הקיבוצים.

גידול בענף בעלי החיים: ב-2007 הסתכמה ערך תפוקת הענף ב-3,574,873 מיליארד ₪ - גידול של 10% לעומת שנת 2006. באגף הכלכלה מעריכים כי תפוקת ענפי הצומח תצמח אף היא כתוצאה מתנובת מטעי הדרים שהניבו פרי לראשונה, ועליית תפוקות ומחיר ירקות השורש - תפוחי אדמה, גזר, בטטה, צנוניות. בשנת 2006 עמדה זו על 3.653 מיליארד ₪.

 

בסך הכל מעבדים הקיבוצים כ-1.247 מיליון דונם גידולי שדה, 185,000 דונם מטעים, 30,000 דונם מדגה, 11,000 דונם שונות (כולל פרחים).

 

ראשי התנועה הקיבוצית, גברי ברגיל וזאב (ולוולה) שור הביעו סיפוק מהממצאים, אולם הזהירו למרות הגידול בהכנסות ובתפוקות, נזקי הקרה, מיעוט הגשמים, תנודות שער החליפין, קיצוץ מכסות מים שפירים לחקלאות ועליית מחירי מזון לבעלי חיים עשויים להביא לקיטון משמעותי בהכנסות ב-2008.

 

איתמר שוויקה מאגף הכלכלה הסביר כי בשנים האחרונות חל שינוי בתמהיל החקלאות במגזר הקיבוצי - יותר קיבוצים הפנו שטחים חקלאיים לטובת מטעים בעיקר במרכז ובצפון. לדבריו, השינויים נובעים בעיקר מהכדאיות הכלכלית והשימוש במים מושבים. קיצוץ המים השפירים לחקלאות ישפיע בעיקר באזורים נעדרי חלופה למים שפירים, שם אסור השימוש במים מושבים. באגף הכלכלה צופים ירידה בתפוקת החקלאות בשנת 2008 עקב פגעי הקרה וקיצוצי המים.

 

סרטוני קיבוצים
סיפורי קיבוצים

מסמכים אחרונים במדור דוברות של התנועה הקיבוצית

מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים