התנועה עושה שינוי בהליך המיסוי: חזקים ישלמו יותר

התנועה עושה שינוי בהליך המיסוי: חזקים ישלמו יותר

אביב לשם, דובר התנועה הקיבוצית - 3.6.2008

 

 

בהמשך להודעת מזכירי התנועה במועצות התנועה, על הקמת צוות לבחינת מעבר לשיטת תשלום פרוגרסיבית של מסי התנועה, כונס לשיחה מקדימה פורום שכלל את המזכירים, גזבר התנועה, אפרים שפירא, רכז היחידה לתכנון תנועתי, ד"ר רן כוחן, וחבר ועדת התקציב, צבי מנבר. עוד חברים בצוות דניאל יופה (רמת יוחנן) וחגית סלוצקי (כרמיה).

ד"ר רן כוחן

בישיבה הוחלט על הקמת צוות שיבחן מכלול היבטים מעשיים ומשמעויות, הכרוכים בהצעה למעבר מהשיטה הנוכחית בה נגבה המס מכל קיבוץ לפי חישוב של 450 ₪ כפול מספר החברים והמועמדים מאותו קיבוץ. הצוות אמור להגיש מסקנותיו למזכירי התנועה בתוך  3 חודשים.

 

הצוות יורכב מ: צבי מנבר, עזרא רבין, דניאל יופה, חגית סלוצקי ואפרים שפירא.  מזכירי התנועה לא יהיו חברים בצוות.

במסגרת שיקוליו ייקח הצוות בחשבון את העובדה, כי בשנתיים האחרונות נעשו שינויים מפליגים ומהותיים בכל שיטת גביית המס מן הקיבוצים. השינוי המרכזי הוא גביית המס באמצעות ארגוני הקניות האזוריים. המעבר לשיטה פרוגרסיבית היא שהמס ייגבה ביחס לחוסנו הכלכלי של הקיבוץ. יקבעו קריטריונים.

 

שת"פ עם למ"ס: בהמשך לפניית הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (סקר מפקד האוכלוסין 2008) ולפי בקשת מזכירי התנועה, נפגש השבוע ד"ר רן כוחן, רכז היחידה לתכנון תנועתי, עם צוות מהלשכה. מטרת הפגישה הייתה לבחון דרכים שבהם תוכל התנועה הקיבוצית לסייע לסוקרים ביצירת מודעות, ובעידוד השתתפות מרבית בסקר, ככל שהדבר נוגע לחלקם של אוכלוסיית הקיבוצים במפקד האמור.

 

המפקד יקיף 20% מאוכלוסיית מדינת ישראל. יחל ב-28 לדצמבר 2008 ויסתיים לקראת אמצע פברואר 2009. סוכם כי התנועה תשמח לסייע, ככל שתוכל, להצלחתו של מפקד האוכלוסין, על ידי הפצת מידע רלוונטי בעיתונות הקיבוצית, במפגשים אזוריים ובאמצעות רשת המלווים האזוריים של התנועה. כוחן יהיה אחראי ל"קישור" בין הלשכה לבין התנועה. דובר התנועה, אביב לשם, יהיה מכותב לכל החומרים העוסקים במפקד 2008, כפי שיתפרסמו מעת לעת, על ידי גורמי ההסברה של הלשכה. טליה בן-אבי, מנהלת תחום ההסברה למפקד האוכלוסין, תוודא פרסום בתשלום, בעיתונות הקיבוצית, לקראת המפקד.

מסמכים אחרונים במדור דוברות של התנועה הקיבוצית

מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים