20 שנים אחרי - בבית אורן מעודדים. בנוה ים שומרים סיווג. רשמי צוות היגוי תנועתי בקיבוצים

20 שנים אחרי - בבית אורן מעודדים. בנוה ים שומרים סיווג. רשמי צוות היגוי תנועתי בקיבוצים

אביב לשם, דובר התנועה הקיבוצית - 3.6.2008

 

צוות היגוי מטעם התנועה התארח בקיבוצים נווה ים ובית אורן.

 

את המפגש בנוה ים פתח דני עברי, יו"ר הוועד הממונה, שסיפר כי עיקר מאמצי הניהול מכוונים לשמירה על הקיבוץ מפני איומי גורמים חיצוניים המעוניינים לחסל את היישוב כקיבוץ. לשם כך נעשות הכנות לקליטת חברים חדשים.לקיבוץ נותר חוב לבנק הפועלים ולגרנות. עסקת תנובה אפשרה להשתחרר מחוב הסוכנות ולשחרר את שטח המחנה. עומדים לקלוט 20-30 בני קיבוץ לחברות מלאה, וקבוצה נוספת של מפוני דוגית המתגוררים במקום. בנוה ים 52 חברים. מלווי הקיבוץ מטעם התנועה, עדי רוזנטל ועמרי כנען, אמרו כי נווה ים הוא קיבוץ מיוחד כך גם הסדר החוב שנחתם עמו. הם הדגישו כי צעדי הקליטה הם מהלך משמעותי לעתיד הקיבוץ. הסכימה עמם רוחמה חזן, חברת קיבוץ וועד, בנושא רצון החברים לקלוט ראשית בני קיבוץ, "אנחנו מרגישים היום הרבה יותר יחד ממה שהיה בעבר", הוסיפה.

 

ולוולה התייחס לסקירתו של דני עברי, ואמר כי הביקור בנווה ים הוא ביקור מיוחד. התנועה מתעקשת שנוה ים יישאר קיבוץ, למרות לחצי גורמי מדינה להפכו לצורת התיישבות אחרת. לשם כך, הדגיש, חייב הקיבוץ לקלוט חברים נוספים, ולקיים מסגרת ערבות הדדית בין חבריו. יש לפתוח בדיונים בנוה ים סביב השאלה מה יהיו פני הקיבוץ בעתיד ובעיקר האם תתקיים בו ערבות הדדית וחיי קהילה. אאנחנו מצווים לנקוט בזהירות רבה בנוה ים מאחר ורבים "לוטשים עיניים" על המקום.

 

בבית אורן, על הכרמל, 20 שנים אחרי המשבר הגדול, מעודדים. באוגוסט 2007 נכנסו לתהליך בסיומו אושר מסמך הסכמות אורח החיים בקיבוץ. השלבים הבאים  הם קליטה לחברות של כ-40 בני משק, אישור תקנון מתאים לקיבוץ מתחדש, לשיוך פירות וקידום תכנון מפורט ליישוב.הפנסיה הצבורה היא כבר מעל הקבוע בתקנות הסיווג, בבית אורן חוגגים את כל החגים ויעשו בגדול חגיגות 70 ליסוד הקיבוץ. 

                 

הבסיס הכלכלי של בית אורן כולל בעיקרו את החקלאות, מפעל לעיבוד מתכת, מלון, ותחנת דלק דור אלון בכניסה לחיפה. צמצום מתמיד בכמויות המים השפירים מהווה חסם משמעותי בפיתוח המערכת החקלאית. ענף מרכזי מהווה הבננות. עוד בתאגיד החקלאות - גידולי שדה, לול פטם ומטע אפרסמון.

 

עדי רוזנטל, מלווה הקיבוץ, בצוותא עם עמרי כנען, הציג כי מספר חברים קטן בהשוואה לממוצע קיבוצי האזור והתנועה, כך גם נפח פעילותו הכלכלית של הקיבוץ. זה לא כולל ערכים כלכליים של מקרקעין בעלי ערך גבוהה שיש לבית אורן. אחוז העודף הכלכלי גבוה מהמקובל בקיבוצי האזור והתנועה, כך גם רמת החיים של חברי בית אורן, חלקו של ההון העצמי מכלל המאזן (למעלה מ-50%) דומה לקיבוצים החזקים ביותר בתנועה. בשורה התחתונה - המצגת מאשרת תמונת מצב על פיה יש לבית אורן תשתית כלכלית יציבה, וניהול זהיר הראוי לשבח.

 

בתחום החברתי הוסבר כי חברי בית אורן משלמים מס לקרן עזרה הדדית. רשת ביטחון ממומנת ממקורות הקיבוץ ולא ממיסוי של החברים. ועד ההנהלה של הקיבוץ (המזכירות) הוא למעשה דירקטוריון הקהילה. השכרת הדירות במגמת ירידה עקב חזרת בנים. מחפשים אחראי בשכר לנושא התרבות, בנוסף לפעילות המבורכת של חברים הפועלים בנושא בהתנדבות.

 

ולוולה סיכם. הוא הזכיר "היינו כאן לפני כשנתיים ופגשנו קיפאון בנושא קליטת הבנים. מאז נעשתה "קפיצת דרך" ראויה לציון וההחלטה על קליטת הבנים מחממת את הלב. בנושא הקרקעי הסביר כי הוכן בתנועה מסמך קרקעות משותף התומך שהאגודה השיתופית היא בעלת הזכות בקרקע. המסמך ממליץ למי שמבקש לשייך דירות לבצע שיוך חוזי מול האגודה השיתופית ולא שיוך קנייני מול מ.מ.י. ובנושא הדמוגרפי המלצת התנועה היא קליטת חברים חדשים במעמד של חברות  מלאה ב"קו הכחול" ולא להקים הרחבה קהילתית. קליטה ב"קו הכחול" היא חשיבה לדורות.

מסמכים אחרונים במדור דוברות של התנועה הקיבוצית

מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים