אוויר לנשימה - צוות היגוי מטעם התנועה התארח בקיבוץ חוקוק
ולוולה זאב שור

אוויר לנשימה

אביב לשם, דובר התנועה הקיבוצית -  27.5.2008

 

הסדר החובות בחוקוק פתח צוהר לעתיד. כעת עוסקים בקליטה, בהקטנת גירעון אקטוארי בפנסיה, ובתכנון כפר תיירות

 

צוות היגוי מטעם התנועה התארח בקיבוץ חוקוק. השתתפו מזכיר התנועה, ולוולה, מנהלת לשכתו, נועה יפת, מלווי קיבוצי האזור אורי שמיר ומוטי קומרוב, רבקה וילנד, רכזת אגף החברה, עמיקם אסם בצמיחה דמורגפית, ואבי אהרונסון מנהל מחלקת החינוך.

 

נתי אייזיק, רכז המשק, פתח בכך שבשנת 2006 נחתם הסדר חובות חוקוק בעזרת "משקי עמק הירדן", הבנקים, המועצה האזורית והתנועה הקיבוצית. ההסדר סיפק "אוויר לנשימה" ושחרר במידה רבה את הלחץ הכלכלי. אוכלוסיית חוקוק מורכבת מ-95 חברי הקיבוץ (כמחצית הם בגיל פנסיה או מתקרבים אליה), 29 משפחות הן הקבוצה ה"אקולוגית" (להם 90 ילדים), 20 משפחות בתהליך כניסה לשכונת הרחבה, 21 משפחות תושבים, ו-32 בני קיבוץ במסלול קליטה.

 

חברי הנהלת הקיבוץ שהשתתפו במפגש - שבתאי קופלמן, אליהו שוורצמן, אברהם קופר, שמוליק שרגא ואדיר וונדט הוסיפו כי הקהילה נמצאת באיזון תפעולי, הפנסיה משולמת מתקציב הקהילה - המטרה היא להגיע לפנסיית מטרה בסך 2700 ₪. תחושת חברי הקיבוץ שהמצב השתפר, חשים עלייה בהרגשת הביטחון הכלכלי. הקיבוץ משתתף בהוצאות בריאות וחינוך. הקיבוץ עוסק לאורך שנים בקליטת עולים במסגרת "בית ראשון במולדת". מערכת החינוך שכמעט נסגרה שוקקת היום ילדים ופעילות.

 

האתגרים בפניהם ניצב הקיבוץ הם השלמת הגירעון האקטוארי לחברים בקרנות ייעודיות, שילוב הקבוצות למערכת חברתית אחת, קליטה מצטרפים לחברות, מימוש כפר תיירותי והשקעה בתשתיות.

 

ולוולה הזהיר כי ניכרות היום בעיות בקשר שכונה קהילתית-קיבוץ. המלצת התנועה לתת עדיפות לקליטה לחברות מלאה בתחום ה"קו הכחול". בנוש שיוך דירות אמר כי לאור הקשיים עם מנהל מקרקעי ישראל ממליצה התנועה על שיוך חוזי פנימי, ש"בנעליו" ייכנס, כשיבשילו התנאים, השיוך מול ממ"י. בסוגייה נוספת שהעלו פרנסי הקיבוץ - זכאות לבנייה - אמר כי התנועה הובילה טיפול מרכזי והאישור תקוע במנהל מקרקעי ישראל.

 

יוסי ורדי, ראש מועצת עמק הירדן, הסביר כי המועצה מתמקדת בהגדלת האוכלוסייה ביישובים, פיתוח כלכלי והשקעה במערכת חינוך, הגדלת המכללה האזורית.

 

נציגי התנועה העלו את החשיבות שמייחסת התנועה לעמידה בתקנות הסיווג, בכל הקשור לפנסיה לחברים המבוגרים, היתרונות שבקליטה לחברות ב"קו הכחול" לעומת שכונה קהילתית, הידע שנצבר בבניית תוכנית אסטרטגית לקליטה, היכולת והזמינות לסייע לקיבוץ בהתאם לצרכיו ולרצונו.

מסמכים אחרונים במדור דוברות של התנועה הקיבוצית

מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים