בגליל העליון - צוות תנועתי ביקר בצבעון, ברעם וגדות
ולוולה שור

בגליל העליון

אביב לשם, דובר התנועה הקיבוצית - 20.5.2008

 

 

 

 

צוות תנועתי ביקר בקיבוצים צבעון, ברעם וגדות. רשמי מסע

 

צוות תנועתי בראשות ולוולה, מזכיר התנועה, ביקר בקיבוצים צבעון, ברעם וגדות. הביקור אורגן על ידי רכזי האזור-מלווי הקיבוצים. עוד השתתפו נציגי המועצה האזורית ומשקי גליל עליון.

 

חזון קיבוץ צבעון הוא משק אורגני-אקולוגי. כבר יש כרם אורגני, יקב בוטיק ומרכז לחינוך אקולוגי, 37 חברים ומועמדים, 41 ילדים, וביקוש ער לקליטה. יובל סלע, הציג את הפן העסקי ורשימה של נושאים לטיפול מיידי, בהם השגת מבנים זמניים להמשך קליטה, הסדרת חוב לסוכנות היהודית, מימון להעברת הלולים ופרוגרמה חקלאית מאושרת כיישוב חקלאי.

ולוולה עדכן את החברים בכך שהתנועה מנהלת מאבק למען שמירת סיווג יישובים בתת-אכלוס כאגודה שיתופית חקלאית. בצוותא עם גברי תיערך התייעצות בנוגע לנושאים שעלו בדיון.

 

המפגש בגדות נפתח בסקירתם של שי סט וחיה בן שמואל. המצב הדמוגרפי טעון שיפור - בגדות 150 חברים ו-57 ילדים. הסבר לקיטון הדמוגרפי הוא עזיבתן בשנים האחרונות של משפחות צעירות. 100 חברים הם בגיל העבודה, 40 הם "עובדי חוץ" - מגמה רווחת בשנים האחרונות.

גדות הוא קיבוץ שיתופי, זאת לאחר שבחודש ינואר לא הושג הרוב המיוחס למודל השינוי שהוצג לחברים. המודל לאחר "שיפורים" יועלה להצבעה נוספת בהמשך השנה, אומרים בהנהגה. הפנסיה הצבורה לחברים עומדת על סכום של 2700 ₪ כפי שנקבע בתקנות הסיווג, הקיבוץ עומד בהסדר החובות שנקבע לו - 4 מיליון ₪ לשנה.

עיקר הכנסת הקיבוץ הוא מפעל "פלסגד" - מעל 100 מיליון ₪ הכנסות, מקורות נוספים הם מפעל "פוליזיו" שנרכש מגשר הזיו, רפת - משותפת עם עין המפרץ ופרוד, גידולי שדה, מטעי אבוקדו ושקדים, לול פטם, ומוסך מורשה של ג'ון דיר.

בניתוח שעשה עמרם לוטן, מלווה הקיבוץ מטעם התנועה (בצוותא עם אורי הדרי) ניכרת מגמה של שיפור בעודף משקי, רווח תפעולי, גידול בהוצאות מחייה לחבר, ויציבות בהון עצמי לחבר. בדיון אמרו חברים בהנהגת הקיבוץ כי הדרך לקליטה מאורגנת מחייבת מערכת שינוי מקובלת, וחשוב למהר עם מהלכי הצמיחה הדמוגרפית, קליטת חברים ובניית השכונה לצד הקיבוץ.

ולוולה הציע להיערך לקיצוץ מכסת המים לחקלאות, וסיפר כי מאבק יהיה על השגת פיצוי כספי על הקיצוץ. בנושא הדמוגרפי אמר כי המלצת התנועה היא הגדלת אוכלוסיית הקיבוץ באמצעות קליטה לחברות ב"קו הכחול". עדכן על חיבור קיבוצים לרשת החשמל באחזקת הרשת, מחוז צפון נבחר כפיילוט למימוש התוכנית. הדבר יאפשר חיסכון כספי ושדרוג התשתית בקיבוץ. באשר לשיוך דירות המליץ לבדוק שיוך פנימי- חוזי.

 

גג ההר

 

בברעם השיתופי נושמים "אויר פסגות". 295 חברים, 135 ילדים בגיל יסודי ותיכון. מקורות הכנסת הקיבוץ הם מפעל "אלכם", יזמות של רפואה אלטרנטיבית, בית ספר לאימון כדורסל, מטעי פרי, בית אריזה ובתי קירור, לול פטם, גידולי שדה ובית דפוס ו"עובדי חוץ".

מרבית המועסקים בענפי הקיבוץ הם חברים, אולם חדירת שכירים לענפים הולכת וגדלה מציינים בהנהגה. בשיחת הקיבוץ המתקיימת מדי שבועיים משתתפים כ-80 חברים (!).

קיבוץ ברעם מציגים בגאווה את תרומתם לחברה. כיום היא מתבטאת בהענקת בית חם לגרעין "צבר" של בני "יורדים" מארה"ב שהתגייסו לצה"ל, למשפחות פליטי דרפור, ולצעירים בני העדה האתיופית במסגרת תל"מ - תעסוקה, לימודים ומגורים בקיבוץ.

ומה עם קליטה? הפוטנציאל המקומי נאמד ב-60 צעירים בין הגילאים 18-30, שליש מהם כבר בתוך מסלול קליטה. בעיה שהוצגה במפגש היא מציאת דיור הולם עבורם. בשורה חלקית היא סיומה בקרוב של בניית שכונה חדשה למשפחות צעירות.

המצב הכלכלי בברעם איתן. הון עצמי גבוה, עלייה בעודף המשקי, מחזור הכנסות גבוה מהממוצע האזורי והתנועתי, הוצאות מחייה גבוהות וצבירת פנסיה גבוהה לחברים.

ולוולה שיבח את הנהגת הקיבוץ על דרך ניהול זהירה ואחראית, על מערכת ערבות הדדית ודאגה לרווחה החברים. הוא דיווח על המהלך עם חברת החשמל באחזקת התשתית בשטח הקיבוץ, על הסכמת משרדי ממשלה להחזרת מתן זכאויות בנייה בקיבוצים, וטיפול במניעת קיצוץ מכסות מים לחקלאות באזורים נעדרי חלופה למים שפירים.

מסמכים אחרונים במדור דוברות של התנועה הקיבוצית

מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים