בין שדרות לאשקלון - צוות היגוי תנועתי בראשות גברי ברגיל ביקר ביד מרדכי
גברי ברגיל

בין שדרות לאשקלון

אביב לשם, דובר התנועה הקיבוצית - 13.5.2008

 

 

 

צוות היגוי תנועתי בראשות גברי ברגיל ביקר בקיבוץ יד מרדכי

 

את הסקירה הקהילתית עמה נפתח המפגש הציג אופיר לבנה, מזכיר יד מרדכי. הוא סיפר כי הקיבוץ עבר להתנהל במודל רשת ביטחון בראשית חודש אפריל. "ההליך עבר באופן מסודר וכעת מתמודדים עם הכניסה ל"עולם החדש" ומתיחויות כתוצאה מהשינוי", הסביר. עוד הוסיף כי הקיבוץ החל להניע תוכנית לשיוך דירות וצמיחה דמוגרפית, הפנסיה הצבורה היא 2400 ₪, וכספי תנובה עזרו להקטנת החוב לבנקים והגירעון האקטוארי.

 

מקום טוב באמצע

 

בראשית הסקירה העסקית, הודה אורי קופרמן, רכז המשק בשנים האחרונות, למזכיר התנועה ברגיל על מתן ערבויות קמ"ע מהתנועה שאפשרו ביצוע עסקות בנייה לצעירים. הוא סיפר כי בשנים האחרונות הושקע מאמץ בהכנסת שותפים לתאגידים, והדבר ניכר במאזן מאוחד חיובי מ-2007. ההשקעות בתעשיית הדבש הן בשירותי האבקה והגדלת קשת המוצרים להדברה משולבת והדברה ביולוגית. תחנת הדלק בסמוך לקיבוץ הועברה לניהול סונול והמפגש הועבר לתפעול חברה חיצונית. המשמעות היא מעבר מהפסדים לרווחים. ענפי החקלאות רווחיים, אולם נדרשת עזרת התנועה מול משרד החקלאות לטיפול בבעיית המים עקב היות הקיבוץ נעדר חלופה לשימוש במים שפירים ויקרים.

 

עמרי כנען, רכז אגף רכזים-מלווי קיבוצים שיבח את מובילי הקהילה על הדרך המשתפת בתהליך השינוי. לדבריו, יש לכך השפעה מרכזית על הצלחת המהלך ושביעות רצון החברים. מזכיר התנועה, ברגיל, הנחה את איתמר שוויקה מאגף הכלכלה להירתם לסייע בטיפול בנושא המים למשק נעדר חלופה למים שפירים. באשר לגודל הנחלות הציע לחתום על חוזה חכירה, והתנועה תפעל להגדלתן מול המנהל. באשר לסוגייה הדמוגרפית, אמר כי כיום צריכים לדבר במונחים של קבלה לחברות. גם במציאות הביטחונית בה נתון הקיבוץ, יד מרדכי מצוי במיקום נוח עבור בנים המבקשים חיי קיבוץ. הציע לשלב במאמץ הקליטה את המטה התנועתי לצמיחה דמוגרפית.

מסמכים אחרונים במדור דוברות של התנועה הקיבוצית

מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים