קיבוץ היום, ומחר - סדנה לקיבוצי הדרום על מנהיגות וניהול הקיבוץ אל מול אתגרי העתיד

קיבוץ היום, ומחר

אביב לשם, דובר התנועה הקיבוצית - 6.5.2008

 

סדנה לקיבוצי הדרום על מנהיגות וניהול הקיבוץ אל מול אתגרי העתיד

 

התנועה ממשיכה בסדנאות למנהלי קהילה ומזכירים, מנהלי משאבי אנוש וממלאי תפקידים בהנהגה. לאחר הסדנה בקדרים בצפון, עוברים לדרום לסדנה שתיערך בסוף החודש. המטרה היא כתיבת "הפרק הבא" של הקיבוץ: החזון, האתגרים, היערכות אסטרטגית, בחינת מבנה ארגוני, דמוקרטיה בקיבוץ, ובחינת דרך שילוב החברים בתהליכים.

 

רבקה וילנד, מנהלת האגף החברתי בתנועה מסבירה כי מדובר בקבוצות אזוריות שדנות במגמות הרווחות בקיבוצים, באתגרים העומדים בפני הקיבוץ בשנים הקרובות, ובניסוח חזון חדש למתווה הקיבוצי המתפתח, בחינת ניהול עצמי או ניהול חיצוני, תיאגוד והסדרת יחסי עסק - קהילה, והכשרת מנהיגות לעמידה באתגרי העתיד.

 

המעוניינים מוזמנים להירשם במזכירות האגף החברתי  03-6925245   דוא"ל: eti@tkz.co.il

מסמכים אחרונים במדור דוברות של התנועה הקיבוצית

מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים