כמה "שווה" הרפתן? וכמה מנהלת הקהילה? סקר השכר בקיבוץ
אילנה נאור

כמה "שווה" הרפתן? וכמה מנהלת הקהילה?

אביב לשם, דובר התנועה הקיבוצית - 13.5.2008

 

 

 

 

סקר השכר בקיבוץ יוצא לדרך. מוזמנים להצטרף

 

יחידת משאבי אנוש בתנועה הקיבוצית נערכת להפקת סקר שכר מעודכן של משרות בקיבוצים לשנת 2008, כהמשך למסורת שהחלה בשנת 2002. עיקר חשיבותו, מציינת אילנה נאור, מנהלך היחידה התנועתית, היא בקבלת תמונה אובייקטיבית של מצב מחירי העבודה במשרות בקיבוץ, שלעיתים קרובות אלו הן משרות ייחודיות שאין אפשרות להשוותן למשרות שמחוץ לקיבוץ. קיומו של המידע, היא מבהירה, תורם לשיפור יכולת קבלת ההחלטות של הצוותים הניהוליים ומנהלי הענפים ולחיזוק תחושת ההוגנות בקרב החברים.

 

תוצאות הסקר יוצגו כמדי שנה בחוברת שתכיל שני פרקים מרכזיים: מידע כללי על מדיניות השכר הנהוגה בקיבוצים, ופירוט המשרות והשכר הממוצע המקובל לכל משרה ובנוסף ממוצעי חציון ורבעון, שכר על פי ותק, מגדר, אזור בארץ, גודל קיבוץ ועוד.

 

הסקר ייערך באמצעות חברת פילת, המתמחה בתחום סקרי שכר ארציים. ניתן להשתתף בסקר בשתי דרכים: כמשתתף או כרוכש. קיבוץ המשתתף בסקר נדרש למלא שאלון (חסוי) ובו נתוני המשרות בקיבוץ. קיבוץ משתתף מקבל את נתוני קיבוצו בהשוואה לנתוני הסקר הכלליים ובנוסף את כל הנתונים של כל המשרות המופיעות בסקר (גם אלו שאין בקיבוץ).

 

אילנה נאור, היחידה למשאבי אנוש,  טל: 054-6741365   דוא"ל: hr@tkz.co.il

מסמכים אחרונים במדור דוברות של התנועה הקיבוצית

מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים