Tkz אין - kba אאוט - התנועה הקיבוצית החליפה כתובת אי-מייל

Tkz אין - kba אאוט

אביב לשם, דובר התנועה הקיבוצית - 29.4.2008

 

בראשית חודש אפריל שונתה הסיומת של כל כתובות הדואר האלקטרוני במחלקות התנועה הקיבוצית. במקום הסיומת kba.org.il הסיומת כיום היא tkz.co.il.

 

בתוך זמן לא רב כל הודעה שתשלח לכתובת עם הסיומת הישנה כבר לא תגיע ליעדה, עקב השינוי, ולכן נדרש לעדכן את הכתובות ברשימת המכותבים לסיומת החדשה.

 

לדוגמה: הכתובת שלי, דובר התנועה, הייתה dover@tkz.co.il, כיום היא dover@tkz.co.il

מסמכים אחרונים במדור דוברות של התנועה הקיבוצית

מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים