תיאום בתנועה - צוות תיאום תנועתי דן בהמשך עצמאות התעשייה הקיבוצית, פיצוי ליישובי ספר, השלכות הפקעת קרקע חקלאית, והיערכות לקיצוץ מכסות מים

תיאום בתנועה

אביב לשם, דובר התנועה הקיבוצית - 29.4.2008

 

צוות תיאום תנועתי דן בהמשך עצמאות התעשייה הקיבוצית, פיצוי ליישובי ספר, השלכות הפקעת קרקע חקלאית, והיערכות לקיצוץ מכסות מים

 

"צוות התיאום התנועתי" מתכנס מדי ארבעה שבועות לדיון בנושאים שמקדמת התנועה אל מול משרדי ממשלה וגורמי מדינה. חברים בו מזכירי התנועה הקיבוצית והקיבוץ הדתי, חברי הכנסת, מנהל התאחדות הארגונים הכלכליים, ברית פיקוח, איגוד התעשייה הקיבוצית, אנשי כלכלה ויועצים משפטיים לתנועות.

 

הנושא הראשון בדיון השבוע היה הקמת ארגון מעסיקים לקיבוצים. הנושא עלה לדיון ועדכון בהמשך לשורת התייעצויות שהתקיימו לאור כוונת משרד התמ"ת לחתום על צו שיחייב את המפעלים הקיבוציים להצטרף לארגון מעסיקים של התאחדות התעשיינים, דבר שעלול לסכן את עצמאות איגוד התעשייה הקיבוצית. הצו הונח כבר על שולחן ועדת העבודה של הכנסת והדיון בו נדחה על פי בקשתה של ח"כ אורית נוקד. בדיון השבוע התגבשה הסכמה בין כל הנוכחים לנסות להגיע להבנות עם יו"ר התאחדות התעשיינים, שרגא ברוש, ועם מזכ"ל הסתדרות העובדים הכללית, עופר עיני, במטרה להגיע להבנה שתבטיח את עצמאות איגוד התעשייה והתקציב הנדרש לקיומו. במידת הצורך תיבחן אפשרות לקחת מגשר מוסכם שיתווך בין הצדדים.

 

נושא שני שנדון הוא שינוי כללי הפיצויים של מס רכוש לגבי יישובי ספר. הפיצויים על מס רכוש (רשות המסים) בזמן מלחמה ניתנו עד היום בכל מקרה של פגיעה ישירה. יישובים שהוכרו כ"יישובי ספר" קיבלו גם פיצויים במקרה של פגיעה עקיפה (על הפסדי הכנסות). כיום יש כוונה של משרד האוצר שרשימת היישובים המוכרים כיישובי ספר לא תהייה קבועה אלא תשתנה על פי החלטה נקודתית מפעם לפעם, והתנאים לקבלת הפיצוי יוחמרו. שינוי זה עלול לפגוע בעיקר ביישובים הנמצאים בקו העימות.

 

בישיבת הצוות סוכם שהדרישה המרכזית שלנו צריכה להיות שרשימת יישובי הספר תהייה קבועה. אנשי איגוד התעשייה, בשיתוף ח"כ שי חרמש, יטפלו בנושא מול ועדת הכספים ויעדכנו את צוות התיאום בהתאם לצורך.

 

טיפול בהצעת חוק על הפקעת קרקעות: במושב האחרון של הכנסת הועלתה הצעת חוק חדשה בנושא הפקעת קרקעות על ידי המדינה. בין היתר, של קרקע חקלאית המוחכרת על ידי קיבוצים. חברי הכנסת המעורים בהצעה דיווחו כי הצעת החוק נראית עדיפה מהחוק הקיים, אך יש בה שלוש בעיות מרכזיות העלולות לפגוע בקיבוצים. למשל, קיימת אפשרות להשבת קרקע שהופקעה במידה ואינה נדרשת יותר חוץ מהפקעה של קרקע חקלאית, שר האוצר רשאי מפעם לפעם להחליט על הוספת יעדים ואפשרויות להפקעה מיידית ורק אחריה מו"מ על הפיצוי הנדרש. סוכם שעו"ד מיכי דרורי יוזמן לישיבות המתקיימות בהצעת החוק בוועדת הכספים וזאת על מנת לעקוב אחר הנושא. ח"כ חיים (ג'ומס) אורון ילווה את קידום הצעת החוק וסעיפיה מטעם התנועה.

 

היערכות לקראת קיצוץ במכסות מים: גיורא מסד, מנהל התאחדות הארגונים הכלכליים, מסר דווח בנושא ההיערכות לקיצוץ המתוכנן במכסות המים. התחושה השנה היא של משבר חמור הרבה מעבר לשנים עברו ולצערנו, ההערכה היא שהמשבר ב-2009 יהיה קשה עוד יותר. קיימת הבנה שלטווח ארוך צריך להאיץ את תוכניות התפלת המים ואף להגביר את היקף ההתפלה. עקב היערכות נכונה של משרד החקלאות ושימוש נכון של החקלאים במים שפירים, צפוי הקיצוץ בפועל השנה להיות קטן יחסית - כ-20 מיליון מ"ק. הבעייתיות הגדולה ביותר היא באזור הגליל העליון וסוכם שצריך להיערך לעזור במיוחד לחקלאי הגליל. כמו כן, יש לדאוג להסדר פיצוי ראוי ובעיקר להבטיח שמנגנון הפיצוי יהיה ישירות לחקלאים.

מסמכים אחרונים במדור דוברות של התנועה הקיבוצית

מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים