מזכירי התנועה גיבשו הצעת החלטה בנושא העיתונים הקיבוציים

מזכירי התנועה גיבשו הצעת החלטה בנושא העיתונים הקיבוציים

אביב לשם, דובר התנועה הקיבוצית - 15.4.2008

 

 
תוצג בכינוס מועצת התנועה בחודש הבא

 

החלטת מזכירות התנועה בנושא העיתונים "הקיבוציים" תועלה מחדש בכינוס הקרוב של מועצת התנועה. בכינוס יציגו מזכירי התנועה הצעת החלטה שניסחו לקראת השלמת הדיון וקבלת ההחלטה, והיא מוצגת כמה שבועות מראש מתוך רגישות ולצורך שקיפות.

 

הסעיף הראשון בהצעת ההחלטה מטיל על צוות המשא ומתן, אפרים שפירא וחיים ילין, לסיים את המשא ומתן עם "ידיעות תקשורת" על הוצאת העיתון הקיבוצי.

הסעיף השני מציע הקמת צוות היגוי שמשימתו תהיה הכנת טיוטת הצעת לדיון במזכירות התנועה. זו תכלול הצעה להרכב רשות ציבורית לעיתון, מגוון סמכויות הרשות, הצעה לשם העיתון, שם העורך, ושמות חברי מערכת העיתון. השמות המוצעים לצוות היגוי הם מוקי צור כיו"ר, אבישי גרוסמן, אסיה מרגוליס, שמעון הלמן, ואמרי רון. עוד קובעת ההצעה כי לאחר הדיון במועצת התנועה יצורפו שני חברים נוספים לצוות ההיגוי.

בסעיף השלישי הצעה כי "רשות העיתון" תיבחר שמית על ידי מועצת התנועה. לאחר בחירת חברי הרשות, יגבשו חבריה הצעה לדיון שיתקיים במועצת התנועה על האפיון הרצוי לעיתון, שעיקר תפוצתו למגזר הקיבוצי-התיישבותי, ורעיונות להגברת התפוצה למרב חברי הקיבוצים. 

 

הרשות נתונה

 

מזכירי התנועה ביקשו להדגיש כי סעיפי הצעתם מבהירים מעל לכל ספק שאין, ולא היה לנהגת התנועה רצון להיות מעורבים בקביעת תכני העיתון, או בשמות חברי המערכת. על אלה יחליטו חברי הרשות הציבורית והעורך. זה מבטיח שהעיתון יהיה עצמאי ולא בשליטת "התנועה". עוד הוסיפו כי העסקה המתגבשת עם "ידיעות תקשורת" היא הזדמנות עסקית לבניית עיתון קיבוצי המייצג את כלל הקיבוצים, ופוטנציאל חשיפה אדיר, עקב הצעת ידיעות אחרונות לאפשר חשיפה לעיתון החדש באתר האינטרנט ynet – האתר הנקרא ביותר בישראל. "כל אלה שהתבטאו על רצוננו להוציא עיתון 'מטעם' ו'לסגור' כלי תקשורת קיבוציים יוכלו לראות בהצעת החלטה כפי שהיא מובאת כאן כי לא היו להאשמות אלה כל בסיס מלכתחילה". בניית העיתון החדש תאפשר לקיבוצים כלי תקשורת גדול ומשפיע כפי שראוי לעת הזו", אמרו מזכירי התנועה. 

מסמכים אחרונים במדור דוברות של התנועה הקיבוצית

מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים