56 קיבוצים יוכלו לבחור בין קבלת גמלת הסיעוד בכסף או בשירותים
ארנה זמיר

56 קיבוצים יוכלו לבחור בין קבלת גמלת הסיעוד בכסף או בשירותים

אביב לשם, דובר התנועה הקיבוצית - 8.4.2008

 

 

על פי חוק הסיעוד מקבלי גמלת הסיעוד מקבלים סיוע באמצעות מטפלים שמספקות חברות הסיעוד. במהלך 2007 אישרה הכנסת תיקון לחוק הסיעוד, בתיקון נקבע שקשישים יוכלו לקבל את הקצבה בכסף, והם יעסיקו מטפל צמוד ללא תיווך של חברות הסיעוד.

 

מועצת הביטוח הלאומי אישרה את החלתו של הניסוי הנדרש טרם הפעלת התיקון לחוק. על פי ההערכה מספר הקשישים הסיעודיים הפוטנציאלי באזורים אלו שיוכלו לקבל את הגמלה בכסף עומד על 3,500 איש, המהווים 14% מכלל פוטנציאל הקשישים הסיעודיים ברמות הגבוהות בארץ.

 

הקיבוצים הכלולים בהחלטת הביטוח הלאומי הם בתחום מועצה אזורית מטה אשר, מועצה אזורית זבולון, מועצה אזורית עמק יזרעאל, מועצה אזורית חוף אשקלון ומועצה אזורית שער הנגב. אלה יוכלו לבחור בין קבלת גמלת הסיעוד לזכאים בכסף או בשירותים.

 

עוד פרטים תשמח לפרט ארנה זמיר ממחלקת בריאות ורווחה הקיבוצית, בטלפון 050-7526715

מסמכים אחרונים במדור דוברות של התנועה הקיבוצית

מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים