העתיד כבר כאן - קבוצת חברי קיבוצים מקדמת יוזמה - "פנסיה הוגנת" בקיבוצים. נציגיה צורפו לצוות תנועתי שעוסק בנושא
העתיד כבר כאן

אביב לשם, דובר התנועה הקיבוצית  - 8.4.2008

 

קבוצת חברי קיבוצים מקדמת יוזמה - "פנסיה הוגנת" בקיבוצים. נציגיה צורפו לצוות תנועתי שעוסק בנושא

 

לאחרונה התקיימה פגישה בין צוות ציבורי של חברי קיבוצים, להנהגת התנועה, בנושא ביטחון סוציאלי פנסיוני לחברי קיבוצים, וקביעת יעד "פנסיה הוגנת" לכל חבר, כפי שדורשים חברי הקבוצה. ההתייחסות היא לפנסיונרים עכשוויים ולאלו שיגיעו למעמד בקרוב, אמר בועז אפלל (יפתח), והדאגה העיקרית היא לחברים שנמצאים כבר בתוך טווח גיל הזקנה ויש להם פנסיה "לא הוגנת".

 

בסיכום הפגישה הוחלט כי הצוות המקצועי התנועתי יתוגבר ב"אזרחים" שאינם עובדים בתנועה, הצוות יתייחס לנושא ה"פנסיה ההוגנת" - דרכי חישוב ודרך שילובה במדיניות התנועתית בנושא הפנסיה.

 

עוד הוחלט כי צוות ההיגוי התנועתי המשותף יתייחס גם לנושא חלוקת ההון בקיבוצים כחלק מהפתרון לנושא הפנסיה המינימלית כמו גם "הפנסיה ההוגנת", ומזכירות התנועה תצטרך להתייחס ולתת תשובות לגבי הדרך להבטיח פתרון מלא של נושא הפנסיה לותיקים וליכולת אכיפת ההחלטה בנושא על הקיבוצים.

מסמכים אחרונים במדור דוברות של התנועה הקיבוצית

מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים