מי יעז לעשות מעשה? - פינוי המאחזים הבלתי חוקיים
 
איתן ברושי
מי יעז לעשות מעשה?

אביב לשם, דובר התנועה הקיבוצית - 8.4.2008


בפגישת מזכירות אגף המשימות שנערכה השבוע בנושא "פינוי המאחזים בלתי חוקיים" השתתפו עורכת הסקר על פי הזמנת רוה"מ לשעבר אריאל שרון, עו"ד טליה ששון, ויועץ שר הביטחון לענייני התיישבות, איתן ברושי. בדברי כולם בלטה אי שביעות רצון מהמצב הקיים כתוצאה מפעילות של גורמים שונים בשטח והצורך העצום ביצירת עמדה ברורה ומאבק על מימושה.

 

 בהערות חברי המזכירות  נשמעה תביעה לקיים את תוכנית הפינוי על מנת לממש מדינה אחת ליהודים ולמנוע אסון דמוגרפי, שמשמעותו שני עמים במדינה אחת עם רוב לערבים.  נשמעה גם תביעה כי התנועה הקיבוצית תחזור כמו פעם לדיון וגיבוש עמדה והשפעה על המוסדות בנושאים לאומיים כמו המאחזים, עוני, חינוך ועוד ולא תסתפק בהגנה על  אינטרסים ישירים של חבריה בלבד.

 

סרטוני קיבוצים
סיפורי קיבוצים

מסמכים אחרונים במדור דוברות של התנועה הקיבוצית

מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים