חידושים בפוליסת ביטוח בריאות "משלים לקיבוץ"

חידושים בפוליסת ביטוח בריאות "משלים לקיבוץ"

אביב לשם, דובר התנועה הקיבוצית - 1.4.2008

יעל אייזנר

 

מציאות וצרכים משתנים הביאו למספר חידושים ושיפורים בפוליסה "משלים לקיבוץ", המיועדת לחברי קיבוצים

 

הפוליסה נבנתה ביוזמת מחלקת הבריאות התנועתית בשנת 1999 במטרה להבטיח לחבר הקיבוץ טיפול רפואי במצבי בריאות חריגים, שאינם מכוסים דיים על ידי חוק ביטוח בריאות ממלכתי 1995. הפוליסה כוללת רובד בסיסי, ותוספות אופציונאליות עבור ניתוחים פרטיים בארץ, וסיעוד. הרובד הבסיסי מאופיין בכך שמתאים כתוכנית ביטוח קבוצתית הנותנת כיסוי גם להשתלות איברים בחו"ל, ולניתוחים מצילי חיים ומצילי ראייה ושמיעה בחו"ל.

 

יעל אייזנר, מנהלת מחלקת בריאות ורווחה, שותפתה למחלקה, ארנה זמיר, ועו"ד יעקב אברהמי, מהמחלקה המשפטית בתנועה, דיווחו השבוע על שיפורים ברובד הבסיסי של הפוליסה, שנכנסו לתוקף השבוע. החידוש הראשון הוא הכללת תרופות OFF LABEL, שטרם נרשמו להתוויה גם בחו"ל, אך יעילותן מוכחת ומפורסמת בעיתונות הרפואית המוכרת והמובילה בעולם. החידוש השני - הכיסוי לתרופות הוגדל עד למיליון ₪ לתרופה, והשלישי - התאמת הפרמיה והעמדתה על 11 ₪ לחודש. 

 

בנוסף לשיפור הרובד הבסיסי, הם מזכירים מוצר שהתווסף לפוליסה בשנת 2006 והוא "רפואה פרטית לחבר קיבוץ". הפוליסה הנוספת הזו נועדה לתת מענה לקשת צרכים שונה של חברי הקיבוץ בתחומי הבריאות. היא נבנתה על סמך ההכרה שבמקרים רבים יש חוסר שביעות רצון ממערכת הרפואה הציבורית בישראל, ולאפשר לחברי הקיבוצים להשתמש בשירותי הבריאות הפרטיים, גם במצבים שאינם קשורים להצלת חיים. בפוליסה יש אפשרויות הצטרפות שונות המיועדות לקיבוצים בהם יש או אין ביטוח מושלם של שירותי בריאות כללית, או המעוניינים ברמות שונות של כיסוי. לתוכניות אלה יש אפשרות להצטרפות קולקטיבית של הקיבוץ או ברמת הפרט. אנו מזמינים את הקיבוצים המתעניינים להזמין את הסוכנות לביטוח משקי הקיבוצים לקבל מידע נוסף אודות תוכנית זו.

 

לאתר מחלקת בריאות ורווחה

מסמכים אחרונים במדור דוברות של התנועה הקיבוצית

מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים