צוות משותף לתנועה ולעיריית רמת גן יגבש תוכנית לפיתוח סמינר אפעל

צוות משותף לתנועה ולעיריית רמת גן יגבש תוכנית לפיתוח סמינר אפעל

אביב לשם, דובר התנועה הקיבוצית - 1.4.2008

 

מימין: ולוולה וצבי בר

על פי החלטת משרד הפנים צורפו רשויות מקומיות רמת אפעל וכפר אז"ר לעיר רמת-גן. בשבוע שעבר כבר נחתם הסכם בין נציגי הוועדים המקומיים ברשויות הללו. בתחום רמת אפעל שוכן "סמינר אפעל" ששטחו מוחכר בעשרות השנים האחרונות על ידי התק"ם וכעת על ידי התנועה הקיבוצית. שוכנים בו ארכיון יד טבנקין, ספרייה, משרדי תנועות נוער, בינ"ה, ופעילויות תנועתיות נוספות.

 

השבוע יזם ולוולה, מזכיר התנועה, פגישה עם ראש עיריית רמת גן, צבי בר,  להציג לו את המתחם והפעילויות המתקיימות בו, במטרה להקים צוות אסטרטגי משותף שיבדוק פיתוח עתידי.

 

בפגישה השתתפו גם אדריכל ומהנדס העיר, ומצד התנועה יו"ר ארכיון יד טבנקין - אהרון ידלין, מנהל אגף הכלכלה - דורון סט, גזברית תק"ם לשעבר - רבקה יקיר, וגזבר התנועה - אפריים שפירא. בסיומה סוכם על הקמת צוות משותף אותו ירכז מטעם התנועה דורון סט. ולוולה התייחס לסיכום ואמר כי המטרה המשותפת היא שמירת הפעילויות המתקיימות כיום במקום, ובדיקת תוכניות לעתיד במטרה למנף את הפעילות הקיימת.

מסמכים אחרונים במדור דוברות של התנועה הקיבוצית

מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים