התנועה הקיבוצית קוראת לשר החקלאות להידבר עם יצרני החלב בקיבוצים בנוגע ל"חוק החלב"
השר שלום שמחון

התנועה הקיבוצית קוראת לשר החקלאות להידבר עם יצרני החלב בקיבוצים בנוגע ל"חוק החלב"

אביב לשם, דובר התנועה הקיבוצית - 25.3.2008

בהמשך לפגישת מזכירות התנועה הקיבוצית עם שר החקלאות ופיתוח הכפר, שלום שמחון, מנכ"לית משרדו, יעל שאלתיאלי, ועוזריו, קראו מזכירי התנועה, ולוולה וגברי ברגיל לשר שמחון להידבר עם יצרני החלב בקיבוצים, במטרה להגיע להסכמות רחבות באשר לגיבוש הצעת החוק החלב", שמהותו הבטחת מנגנון "מחיר המטרה" בשנים הבאות, ומחויבות המחלבות לשלם את המחיר כפי שנקבע במחיר המטרה". ברגיל וולוולה הדגישו את ההכרח להקשיב ליצרני החלב, ולנסח הצעת חוק שתזכה להסכמת היצרנים מהמשק השיתופי (קיבוצים) והמשפחתי (מושבים). הם קראו לשר החקלאות להידבר עם התאחדות מגדלי הבקר, ומנכ"ל ההתאחדות, יעקב בכר, שיוביל מטעמם את המהלכים לשמירה על משק החלב, תכנונו ויציבות. גיורא מסד, יו"ר התאחדות הארגונים הכלכליים הקיבוציים, ציין כי ב'ארגונים' יש התנגדות להצעת החוק כפי שהיא מנוסחת כעת. "לטובת עתיד הענף, חייבים לגבש הסכמה רחבה בין היצרנים" הבהיר.

 

באשר ל"חוק החלב", שמהותו הבטחת מנגנון "מחיר המטרה" בשנים הבאות, ומחויבות המחלבות לשלם את המחיר כפי שנקבע במחיר המטרה", הדגישו מזכירי התנועה הקיבוצית כי יש הכרח להקשיב ליצרני החלב, ולנסח הצעת חוק שתזכה להסכמת היצרנים מהמשק השיתופי (קיבוצים) והמשפחתי (מושבים). הם קראו  לשמחון להידבר עם התאחדות מגדלי הבקר, והסמיכו את המנכ"ל יעקב בכר להוביל את המהלכים לשמירה על משק החלב, בכדי להבטיח את יציבות הענף ושמירת התכנון.

 

להודעת דובר התנועה בנושא משבוע שעבר

מסמכים אחרונים במדור דוברות של התנועה הקיבוצית

מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים