התנועה מקדמת פתרון לבתי סיעוד קטנים בקיבוצים
יעל אייזנר

התנועה מקדמת פתרון לבתי סיעוד קטנים בקיבוצים

אביב לשם, דובר התנועה הקיבוצית - 18.3.2008

 

התנועה מקדמת פתרון להבטחת המשך הפעלתם של בתי סיעוד בקיבוצים. בראשית השבוע נדון נושא בתי הסיעוד הקיבוציים וחשיבות הפעלתם בתחומי הקיבוץ בפגישה בה השתתפו שר הרווחה והשירותים החברתיים, יצחק (בוג'י) הרצוג, מנכ"ל משרדו, נחום איצ'קוביץ, מנכ"לית המשרד לביטוח לאומי, אסתר דומינסיני, מזכיר התנועה, ולוולה, חברות המחלקה התנועתית לבריאות ורווחה, יעל אייזנר וארנה זמיר, עו"ד אמיר גנז, וראשי חברת "עמל סיעודית", איציק באדר ודליה קורקין.

 

בפגישה הובע על ידי המשתתפים הרצון להמשיך לקיים את בתי הסיעוד הקיימים היום ב-85 קיבוצים, ולא להוציא את השוהים בהם לבית סיעוד אזורי. דוגמה "פרטנית" הובאה על ידי אביבה שמחוני, מעין חרוד מאוחד, שסיפרה על יתרונות בית הסיעוד בקיבוצה - דוגמא מייצגת לטיפול המסור שניתן לשוהים בבית סיעוד קיבוצי.

 

השר הרצוג, שהתרשם מהיחס והטיפול המסור שניתן לשוהים בבתי הסיעוד בקיבוצים, הורה לאנשי משרדו להקים צוות מקצועי שיכלול את נציגי משרד הרווחה, הביטוח הלאומי והתנועה הקיבוצית, במטרה להביא הצעות כיצד ניתן לסייע בתחום זה לקיבוצים, על ידי גיבוש קריטריונים לקבלת סיוע לבתי סיעוד קטנים. בתגובה אמר מזכיר התנועה, ולוולה, כי הוא רואה בצעדו של שר הרווחה צעד חשוב ביותר בטיפול באוכלוסיית הקשישים בקיבוצים, אוכלוסייה חשובה לה מגיע הטיפול המסור ביותר". 

 

לאתר מחלקת בריאות ורווחה

מסמכים אחרונים במדור דוברות של התנועה הקיבוצית

מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים