מועצת התנועה תדון באיחוד "הקיבוץ" עם "הדף הירוק" - סדר היום של המועצה

מועצת התנועה תדון באיחוד "הקיבוץ" עם "הדף הירוק" - סדר היום של המועצה

אביב לשם, דובר התנועה הקיבוצית - 18.3.2008

 

מזכירות התנועה הקיבוצית קיבלה בשבוע שעבר החלטה להעלות שלב נוסף במהלך איחוד התנועות הקיבוציות - איחוד העיתונים "הקיבוץ" ו"הדף הירוק".

 

הנושא יעמוד במרכזי דיוני מועצת התנועה המתכנסת באפעל. מדובר בהמשך להחלטה עקרונית שקיבלה מזכירות התנועה בחודש יולי אשתקד, שעיקרה בניית עיתון קיבוצי אחד גדול ומרכזי, וכניסה למשא ומתן עם שתי רשתות האם של העיתונים הקיבוציים.

 

ההחלטה מהשבוע שעבר, הנשענת על תמיכה רחבה בקיבוצים, מסמיכה את צוות המו"מ - דורון סט ואפרים שפירא - לסכם חוזה להקמת עיתון מחודש. בהחלטה נאמר כי לאור הצעות עיתוני האם, עדיפות ראשונה לחתימה תינתן לקבוצת "ידיעות תקשורת".

 

סעיף נוסף בהחלטת המזכירות הוא הקמת צוות היגוי שיהיה אחראי על הקמת רשות ציבורית לעיתון החדש, מערכת, קביעת מדדים לקשר שבין התנועה לעיתון, ובחינת ציפיות ומטרות שצריכות לעמוד בפני העיתון. בתנועה הדגישו כי הצוות יטפל גם בסוגיית שם העיתון. שני הצוותים יביאו את סיכום עבודתם לאישור נוסף של מזכירות התנועה.

 

בישיבת המזכירות הוצג סקר שהזמינה התנועה בכדי לבדוק את עמדות חברי קיבוצים לאיחוד שני העיתונים. הסקר בוצע על ידי "חקר רייטינג מחקרי שוק בע"מ", וכלל 500 משיבים, מקיבוצים שונים, תוך שמירה על מכסות מייצגות לקיבוצי הקיבוץ הארצי ולקיבוצי התק"מ, ולקיבוצים קטנים לעומת קיבוצים בינוניים וקטנים, לפי חלקם היחסי מכלל הקיבוצים. הממצא המרכזי בסקר מצביע על כך ש-72% מהנשאלים תומכים באיחוד העיתונים כצעד משלים לאיחוד התנועות הקיבוציות. שיעור המתנגדים לאיחוד הוא 8%. שיעורי התמיכה דומים בקרב חברי שתי התנועות, אולם שיעור המתנגדים גבוה  יותר יחסית בקרב חברי קיבוצי הקיבוץ הארצי.

 

לכתבה בנושא משבוע שעבר, "הדף הירוק", 13.3.08

תזכורת

אנא שימו לב לשינוי במקום ההתכנסות !!!

 

ישיבה מועצת התנועה הקיבוצית ( 2/2008 )

תתקיים ביום חמישי, י'ג  אדר ב' תשס"ח,  20/3/08 , בשעה 09:00

 

באולם  "בית ברנד" באפעל,

 

על סדר היום:

1.      אישור פרוטוקול מועצה  -  1/2008

2.       דיווחיםבין ישיבה לישיבה.

3.       דו"ח שנתי - מבקר התנועה הקיבוצית.

4.      בחירת ועדת ביקורת ויו"ר הוועדה- המלצת "ועדת גיוס רחבה".

5.      איחוד העיתונים - "הקיבוץ" ו"הדף הירוק".

6.      המלצות "ועדת גיוס רחבה" לנוהל בחירת מזכיר התנועה הקיבוצית  ("קריאה שנייה").

 

מזכירי הקיבוצים/מנהלי הקהילה/רכזי משק מתבקשים לוודא השתתפותם ו/או השתתפות ציריהם/נציגיהם  בישיבה זו.

 

בברכה,

 

זאב (ולוולה) שור     גברי ברגיל

מזכירי התנועה הקיבוצית

סרטוני קיבוצים
סיפורי קיבוצים

מסמכים אחרונים במדור דוברות של התנועה הקיבוצית

מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים