התנועה הקיבוצית קוראת לשר החקלאות להידבר עם יצרני החלב בקיבוצים בנוגע ל"חוק החלב"
השר שמחון

התנועה הקיבוצית קוראת לשר החקלאות להידבר עם יצרני החלב בקיבוצים בנוגע ל"חוק החלב"

אביב לשם - 18.3.2008

 

השר שמחון דיווח במזכירות התנועה על מנגנון פיצוי נזקי הקרה, ועדכן נושא שיקום תשתיות פיזיות בקיבוצים ו"חוק החלב"

 

שר החקלאות ופיתוח הכפר היה אורח מזכירות התנועה הקיבוצית. בפגישה נדונו נושאים הנוגעים ישירות להתיישבות הכפרית-קיבוצית ומושבית, ומדיניות משרדו, שבין משימותיו גם יציקת תוכן לפיתוח הכפר וגיבוש תפיסת המרחב הכפרי בישראל, הקצאת משאבים וכלי עבודה, והקמת מרכזי תיירות כפרית.

 

באשר למימוש המלצות ועדת מנכ"לים לשיקום תשתיות פיזיות בקיבוצים, אמר שמחוון כי הדבר לא התבטא בתקציב המדינה 2008, אך פתרון אפשרי הוא תקציב החטיבה להתיישבות בהסתדרות הציונית שהיא כעת חלק ממשרד החקלאות, וממוקדת פעילות בגליל ובנגב.

 

בהתייחסו לענף החלב, הדגיש שמחון את חשיבות המשך משטר התכנון, בכדי "למנוע השתלטות של גורמים עוינים, לא חקלאיים". שמחון גילה כי המשרד אישר רפתות לקיבוצים ניר עוז וניר עם, כבקשת התנועה, והקצאת מכסות חלב לשני הקיבוצים. לדבריו, גם ענף הלול מתוכננת רפורמה, ראשיתה, בענף ההטלה, ובשלב השני בתחום הפטם.  באשר למנגנון הפיצוי על נזקי הקרה לחקלאות, הסבירו שמחון, ומנכ"לית משרדו, יעל שאלתיאלי, כי הנזק במונחי הוצאות ייצור נאמד ב-600 מיליון ₪. הקבינט הכלכלי בממשלה אישר מודל הפיצוי לחקלאים בגובה של 20% מהנזק - כ-115 מיליון שקל - על ידי מענק לחקלאים המבוטחים, ו-10% ללא מבוטחים. סעיף פיצוי נוסף יינתן באמצעות פתיחת קווי אשראי בערבות מדינה ל-5-7 שנים בהיקף כולל של של 150-200 מיליון ₪. השלמת הפיצוי לחקלאים על נזקי הקרה יינתן על ידי ק.נ.ט - קרן נזקי טבע.

 

הסכמה רחבה

 

מזכירי התנועה הקיבוצית, גברי ברגיל וזאב (ולוולה) שור, שיבחו את הקשר והעבודה השוטפת מול השר שמחון והנהלת משרדו. אך התריעו כי גורמי מדינה אחרים, דוגמת מנהל מקרקעי ישראל, במקום לסייע לקיבוצים, פועל להחלשתם ומקשה על צמיחתם. ולוולה כינה את הוועדה לבחינת יישובים בתת-אכלוס "הספר הלבן של ההתיישבות הכפרית" והצהיר כי התנועה לא תאפשר פירוקו של אף קיבוץ. בנוגע לסוגיית התשתיות הפיזיות, הזהיר כי ללא שיקום תיעצר קליטת חברים חדשים. גברי ברגיל הוסיף כי ממ"י עסוק במציאת דרכים להצר את צמיחת הקיבוצים במקום לסייע בעדם, והדבר פוגע ביכולת הטיפול בהם, ומטיל מורע על החברים", הסביר.

 

באשר ל"חוק החלב", שמהותו הבטחת מנגנון "מחיר המטרה" בשנים הבאות, ומחויבות המחלבות לשלם את המחיר כפי שנקבע במחיר המטרה", הדגישו מזכירי התנועה הקיבוצית כי יש הכרח להקשיב ליצרני החלב, ולנסח הצעת חוק שתזכה להסכמת היצרנים מהמשק השיתופי (קיבוצים) והמשפחתי (מושבים). התנועה קוראת לשר החקלאות להידבר עם התאחדות מגדלי הבקר ומסמיכה את יעקב בכר להוביל מטעמה את המהלכים לשמירה על משק החלב, בכדי להבטיח את יציבות הענף ושמירת התכנון. גיורא מסד, יו"ר התאחדות הארגונים הכלכליים הקיבוציים, ציין כי ב'ארגונים' יש התנגדות להצעת החוק כפי שהיא מנוסחת כעת. "לטובת עתיד הענף, חייבים לגבש הסכמה רחבה בין היצרנים" הבהיר.

 

בתגובה אמר שמחון כי להערכתו ניתן להגיע להסכמה רחבה עם היצרנים. ובנושא התשתיות הפיזיות אמר כי הוא מסכים שהמצב מצריך טיפול מהיר, והציע שתקציב הפרויקט יגיע מהחטיבה להתיישבות בהסתדרות הציונית, שעיקר עבודתה כעת חיזוק יישובים בגליל ובנגב.

מימיון:עליזה, ולוולה שור, השר שמחון, גברי ברגיל, יעל שאלתיאלי

מסמכים אחרונים במדור דוברות של התנועה הקיבוצית

מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים