מצפון לדרום - ביוזמת אגף המשימות: פליטי סודן ואריטריאה מרחובות תל-אביב למשקים בערבה. פגישה עם האלוף במיל. אייל בן ראובן

מצפון לדרום

אביב לשם, דובר התנועה הקיבוצית - 4.3.2008

 

ביוזמת אגף המשימות: פליטי סודן ואריטריאה מרחובות תל-אביב למשקים בערבה

 

מפריחי השממה 2008: יוזמה שיצאה לדרך בראשית השבוע היא העברתם לאזור הערבה של 800 פליטי סודניים ואריטריים, רובם המכריע רווקים, הנמצאים בשבועות האחרונים במקלטים ובמקומות ריכוז אחרים בתל-אביב ובגבעתיים. הפליטים יתגוררו ביישוב ויעבדו בחקלאות, וזאת בלא שיחשבו כחלק ממכסת העובדים הזרים של החקלאי. 

 

הזרז לקידום התוכנית הוא יואל מרשק, והוא רתם לנושא את עליזה אולמרט, רעיית ראש הממשלה, המסייעת לפתרון מצוקת הפליטים, את משרד החקלאות והתאחדות חקלאי ישראל, המסייעים בהקצאת הפליטים העובדים לפי צורכי החקלאים, ואת האגף הכלכלי התנועתי, לקשר עם הקיבוצים.

 

עוד לקחים: מזכירות אגף המשימות אירחה את האלוף (מיל.) אייל בן ראובן, סגנו של אלוף פיקוד צפון בזמן מלחמת לבנון השנייה, לשיחה על לקחי המלחמה. אייל פתח בסקירה על מהלכי המלחמה, והתמקד בסוגיות של תכנון לעומת ביצוע, ומתהליכי קבלת החלטות.

 

מדבריו ניתן היה להבין, ולא בפעם הראשונה, כי הכשלים העיקריים היו בהליכי קבלת החלטות בדרג המדיני והצבאי, באי-מוכנות למלחמת גרילה, התעלמות מהתוכנית המקורית לכיבוש דרום לבנון, פער עצום בקריאת תמונת הקרב בין פיקוד צפון למטכ"ל, קריאה לא נכונה של תמונת הקרב על ידי הרמטכ"ל, וחוסר יכולת להשפיע על המתרחש בזמן אמת.

 

הפגישה הייתה מצוינת, הגדיר השבוע יואל מרשק, רכז האגף, שציין את הצעירים שלחמו בלבנון, חזרו הביתה לשגרת חיים של מחנכים, נפגשים עם מפקד בכיר ופתוח לביקורת, וקולטים בפעם ראשונה מה קרה להם, ולנו, במלחמה.

 

לאתר אגף המשימות

מסמכים אחרונים במדור דוברות של התנועה הקיבוצית

מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים