אחווה קיבוצית במבחן - בנחל עוז צריכים אחות מחליפה ל-4 חודשים. יש מתנדבות?
ארנה זמיר

אחווה קיבוצית במבחן

אביב לשם, דובר התנועה הקיבוצית - 4.3.2008

 

בנחל עוז צריכים אחות מחליפה ל-4 חודשים. יש מתנדבות?

 

הזדמנות לביטוי נוסף של אחווה קיבוצית בעת הצורך: קיבוץ נחל עוז, הסמוך לגדר עם רצועת עזה, פנה לעזרת המחלקה התנועתית לבריאות ולרווחה במטרה לסייע לו לחפש אחות מחליפה, בהיקף של חצי משרה, לתקופה זמנית של ארבעה חודשים.

 

למרות מאמצי חיפוש מאומצים בשבועות האחרונים, טרם נמצטה מחליפה לאחות הקבועה שיוצאת לחופשת לידה, והקיבוץ מתקשה לאייש את המשרה.

 

יורם זיו, מזכיר נחל עוז, הבהיר השבוע שהעבודה היא בשכר, אין דרישת מגורים במקום, אך הקיבוץ יוכל להעמיד דירה לרשות האחות ומשפחתה למשך כל התקופה.

המתעניינות במשרה מוזמנות לפנות לעופרה הרטוב בטלפון 054-7917376 או ליורם זיו ב-054-7917218

 

ארנה זמיר ממחלקת הבריאות והרווחה הפנתה קריאה לקיבוצי המרכז והצפון להתגייס למשימה החשובה ולסייע לנחל עוז, בייחוד בעת הזו.

מסמכים אחרונים במדור דוברות של התנועה הקיבוצית

מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים