היכרות מחודשת - מחלקת החינוך הקיבוצית הגישה לשרת החינוך תוכנית אסטרטגית לגיל הרך, ולשילוב ילדים ובני נוער עולה מאתיופיה

היכרות מחודשת

אביב לשם, דובר התנועה הקיבוצית - 4.3.2008

 

ד"ר אבי אהרונסון

מחלקת החינוך הקיבוצית הגישה לשרת החינוך תוכנית אסטרטגית לגיל הרך, ולשילוב ילדים ובני נוער עולה מאתיופיה

 

מחלקת החינוך הקיבוצית הגישה לשרת החינוך, ח"כ פרופ' יולי תמיר, שתי תוכניות המפרטות מהלכים אסטרטגיים הנעשים במערכת החינוך הקיבוצית

 

 התוכנית הראשונה היא זו של הגיל הרך, והבקשה היא להכיר בייחודיות מערכת הגיל הרך בקיבוצים. את התוכנית הציג ד"ר אבי אהרונסון, מנהל מחלקת החינוך בתנועה הקיבוצית, שהסביר כי התוכנית מוכרת לאנשי המקצוע במשרד החינוך, אולם לא כולם רואים בנו מגזר שיש להתחשב בייחודיות המגזר הקיבוצי. המסמך שהוגש לשרה מפרט את התוכנית ומימושה בעבודת גורמי החינוך בקיבוצים, כפי שבוטאה בהרחבה ב"ספר הגן" שהושק לאחרונה.

 

בנוסף, הוצגה לשרת החינוך הצעה לבצע שינוי בעבודת משרד החינוך ה מול מדור הגיל הרך במחלקת החינוך הקיבוצית - מפקחת אחת בלבד במקום כמה עשרות בכל מחוז כיום. אהרונסון הביע תקוה שקבלת המסמך על ידי שרת החינוך והכרה בייחודיות המגזר הקיבוצי יאפשרו את הרחבת תוכנית החינוך לגיל הרך, המקבלת אמון ברובם המכריע של קיבוצי התנועה, גם למסגרות חיים אחרות.

 

התוכנית השנייה שהוצגה בפני תמיר היא קליטת ילדים ונוער מהעדה האתיופית במוסדות חינוך קיבוציים. בשנים האחרונות שמה לה למטרה מחלקת החינוך התנועתית לפעול לשלב במוסדות החינוך הקיבוציים, גם ילדים ונוער מהעדה האתיופית בבתי הספר יסודיים ועל- יסודיים. השילוב לא "הולך חלק" וכרוך בקשיים אובייקטיביים מרובים, מעצם השוני התרבותי, קשיי השפה, והמגורים במקומות שונים. המחלקה ערה לקשיים ומתוך כך חובר מסמך המפרט את דרך הקליטה, ועלותה לקליטת ילדים בכיתות א'- ו', וקליטת חברות נוער בכתות ט'- יב' . גם כאן, רצוננו הוא בהכרת משרד החינוך למהלך שילוב ילדים ונוער עולה מאתיופיה במערכות הקיבוציות, ותמיכה במהלך.

 

לאתר מחלקת החינוך הקיבוצית

מסמכים אחרונים במדור דוברות של התנועה הקיבוצית

מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים